YA?KSEL A�BRAHA�M AYDIN

http://www.fatihsultan.edu.tr/Akademik/Muhendislik-Mimarlik/Yrd.%20DoA�.%20Dr.%20A�brahim%20AydA�n%20YA?KSEL.jpg

YA?KSEL A�BRAHA�M AYDIN

(1939) Mimar-Yazar

A�brahim AydA�n YA?ksel, 1939’da Oltu’da doAYdu.1966’da Devlet GA?zel Sanatlar Akademisi SA?sleme SanatA� YA?ksek kA�smA� A�A� MimarlA�k bA�lA?mA?nden mezun oldu. 1975’de Devlet GA?zel Sanatlar Akademisi’nin YA?ksek MimarlA�k bA�lA?mA?nA? bitirdi. Akademide okuduAYu yA�llarda 1961-64’de Hattat Halim A�zyazA�cA�’dan nesih, rA�k’a ve sA?lA?s yazA�larA�nA� ve 1965’den itibaren de Tanburi HafA�z Kemal Batanay’dan talik yazA�larA�nA� meAYk etti.1979-1983 yA�llarA� arasA�nda A�stanbul A?niversitesi Edebiyat FakA?ltesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi BA�lA?mA?nde “II. Bayezid-Yavuz Selim Devri Mimari Eserleri ve TA?rk Mimarisinin GeliAYmesi” isimli tez A�alA�AYmasA�nA� tamamlA�yarak “Doktor” A?nvanA�nA� aldA�. 1984-1989 yA�llarA� arasA�nda Marmara A?niversitesi Fen-Ed.Fak.de “Sanat Dersleri” verdi.1989’dan itibaren 15 mart 2002’de emekli oluncaya kadar Mimar Sinan A?niversitesi MimarlA�k FakA?ltesi YapA� Bilgisi Ana sanat DalA�’nda “A�AYretim GA�revlisi” olarak hizmet etti.1968’den 2008’e kadar A�st. Fetih Cemiyeti yA�netim kurulunda genel sekreter ve baAYkan olarak vazife gA�rdA?. Marmara A?niversitesi A�AYretim A?yelerinden Prof. Dr. Semahat YA?ksel ile evli olup iki A�ocuk babasA�dA�r.


A�brahim AydA�n YA?ksela��in eserleri;

  1. OsmanlA� MimA?rA�sinde II.BA?yezid-Yavuz Selim Devri 5 cilt, Fatih Cemiyeti YayA�nlarA�
  2. OsmanlA� MimA?rA�sinde KanA�nA� Sultan SA?leyman Devri 6 cilt Fatih Cemiyeti YayA�nlarA�
  3. Risale-i Mia��mariyye: Caa��fer Efendi 1023/1614 Fatih Cemiyeti YayA�nlarA�
  4. Bolu YA�ldA�rA�m BA?yezid KA?lliyesi Hamamlar ve A�maret Camii KA?ltA?r BakanlA�AYA� YayA�nlarA�
  5. PadiAYah TA?rbeleri a�� KubbealtA� NeAYriyat 2009
  6. cialis pills for sale.

buy sildenafil online, order zithromax.

Yan taraf