YEAzAi??LZADE SEYYAi??D MUSTAFA NAi??YAZAi?? EFENDAi??

YEAzAi??LZADE SEYYAi??D MUSTAFA NAi??YAZAi?? EFENDAi??

(1840 ai??i?? 1906)Azeyhai??i??A?l KurrA?

YeAYil Hoca Azeyhai??i??A?l KurrA? Seyyid Mustafa Niyazi Efendi, H.1261 M.1840 yAi??lAi??nda Ai??spir ( Pazaryolu ilAi??esi) KarakoAi?? kAi??yA?nde doAYdu. KarakoAi?? kAi??yA? zaviyedarAi?? olan Seyyid HA?seyin Tosun Bayraktarai??i??Ai??n oAYludur. (Aslen Pir HAi??zrilerai??i??den olan bu zatAi??n ecdadAi?? III. Murad zamanAi??nda din ve irAYA?d iAi??in Medineai??i??den SA?leymaniye SancaAYAi??na, III. Ahmed devrinde de SA?leymaniyeai??i??den yine din talimi ve irAYad iAi??in Erzurumai??i??un Ai??spir SancaAYAi??na baAYlAi?? KarakoAi?? zaviyesine nakledilmiAYlerdir. Seyyid Mustafa bin Seyyid Ali bin Seyyid Abdullah bin Seyyid Ai??mer bin Seyyid Ai??mer bin Seyyid Aliai??i??. Ai??lA? soyu kesintisiz kAi??rkikinci gAi??bekte Hz. HA?seyinai??i??e ulaAYmaktadAi??r.)

YeAYil Hoca Mustafa Niyazi efendi, on yaAYAi??nda hafAi??z olmuAY, Pazaryolu (Norgah)ai??i??da ilk tahsilini tamamlamAi??AYtAi??r. 1280/1861 tarihinde asker olarak SAi??rb ve KaradaAY harplerinde dA?AYmanla savaAYmAi??AY, yaralanmAi??AY ve gazi olmuAYtur. 1283/1864 yAi??lAi??nda Ai??pek SancaAYAi?? tali taburuna tabur imamAi?? olarak tayin edilmiAY ve dAi??rt sene bu gAi??revi ifa etmiAYtir. 1287/1868 yAi??lAi??nda tabur imamlAi??AYAi?? gAi??revinden istifa edip Rumeliai??i??den Ai??stanbulai??i??a gelmiAY ve Fatih Medresesinde ilmi tahsiline devam etmiAY, NakAYi meAYayihinden GA?mA?AYhanevi Ahmed Ziyaeddin Efendinin tekkesine bir yAi??l devam etmiAYtir. Azeyhinin emri ile 1288/1869 yAi??lAi??nda Erzurum Caferi ye Camiine hatib ve Ai??brahim PaAYa Camiine imam olarak tayin olunmuAYtur. Otuzyedi sene devam eden bu gAi??revlerinde yA?zyirmibir hafAi??z yetiAYtirmiAY, Erzurum ve havalisine ilm-i kAi??raatAi?? Ai??AYretmeye Ai??alAi??AYmAi??AYtAi??r.

YeAYilzA?de Seyyid Mustafa Niyazi Efendi Ai??spir (Norgah) doAYumlu HacAi?? Osman kAi??zAi?? Hacer Hatun ile evlenmiAY ve dAi??rt Ai??ocuAYu olmuAYtur.(Hacer Hatun 15 EylA?l 1343/1924ai??i??te Erzurumai??i??da vefat etmiAYtir). BA?yA?k oAYlu HA?fAi??z Osman-i ZinnAi??reyn Efendi Ermeni eAYkiyasAi?? ile savaAYAi??rken AYehit olmuAY (1334/ 1918), ikinci oAYlu YeAYilzade Mehmed Salih Efendi 1.DAi??nem B.M.M Erzurum Milletvekili seAi??ilerek 20 Nisan 1920ai??i??de meclise girmiAYtir. A?Ai??A?ncA?sA? Hatice hanAi??mdAi??r. DAi??rdA?ncA? Ai??ocuAYu Ai??lkAi??AYretim MA?fettiAYliAYinden emekli Ahmed Naimai??i??dir.

YeAYilzA?de Seyyid Mustafa Niyazi Efendi 1325/1906 senesi Recep ayAi??nAi??n 7 pazartesi gA?nA? vefat etmiAY ve Erzincan KapAi?? kabristanAi??nda defnedilmiAYtir.

Mustafa Niyazi Efendinin eserleri; ai???MenA?sik-i Hacc-Ai?? Azerifai???, Nehzetai??i??A?l – Menasik kenarAi??nda Ai??stanbul el Hac Halil Efendi DergahAi??, ai???Umdetai??i??A?l KA?riai??i??inai???, Ai??stanbul -1902 Azirketi Sahafiye-i Osmaniye MatbaasAi?? ai???Senedai??i??A?l HuffA?zai??? Ai??stanbul Bayezid KA?tA?bhanesi, ai???Tezkiretai??i??A?l Ai??hvanai??? Ai??stanbul Bayezid KA?tA?phanesi Arap Harfli Yazmalar bAi??lA?mA? no. 8199


Bibliyografya

Ai??. H. Ai??zalp, Erzurumlu YeAYilzade Mehmet Salih Efendi

M. Nusret (Som), TarihAi??e-i Erzurum

C. Server RevnakoAYlu, Tarih CoAYrafya DA?nyasAi?? c.1, sayAi?? 2 MayAi??s- 1959

Hal TercA?mesi, Salih Efendi Ai??stanbul Ali Emiri KA?tA?bhanesi Azeriyye 1391 (Bu eser Ai??.H.Ai??zalp tarafAi??ndan sadeleAYtirilerek Selam gazetesinde yayAi??nlanmAi??AYtAi??r)

Yan taraf