YEĞENAĞA CAMİİ

YEĞENAĞA CAMİİ

Erzurum Yeğenağa Mahallesindedir. Cami YEĞEN HACI AHMET yaptırmıştır.

Camiin giriş kapısı üzerinde 29×36 santim boyutlarındaki mermerde şu kitabe okunur: Bu hayratın sahibine ya ilahi ruzi mahşerde Şefiğ ola tilavet olunan ayetler eba an ced Heman maksudi tahsili rız-a hazretindir çün Muvaffak eyle yarab itme hacetin kapundan red Denildi tarihi oldem şefiğ-i canipden Bu beytullahı mamur eyledi ilhamla Ahmed.

Şefi ismindeki şair tarafından yazılan kitabenin son mısrası Ebced hesabına vurulunca H.1072 yılı çıkıyor. Buda bize caminin H.1072, M.1661 yılında Ahmed tarafından yaptırıldığını bildiriyor. Ayrıca Caminin içinde bulunan iki bakır şamdan (bu şamdanlar 2002 yılında çalınmıştır) üstünde bulunan kitabede, “Bu şamdanları Yeğen Hacı Ahmet İbn-i Mehmed yaptığı camiye vakfetti H.1094 M.1682” yazmaktadır.

Camii ahşap direkli ve ahşap tavanlıdır. Üzeri çatı yapılmıştır. Duvarlarında moloz taş kullanılmıştır. Minarenin kare kaidesi kesme taşla, silindirik gövdesi tuğla ile yapılmıştır. Minarenin şerefesi kesme taş ile yapılmıştır. Caminin mihrabı kesme taş ve mukarnas kavsaralıdır.

Cami avlusunun doğu tarafında orijinalliği bozulmamış tuvaletler ve abdest alma yerleri vardır. Caminin güneyinde hazire yer almaktadır. Hazirede özellikle camide görevli kişilerin mezarları bulunmaktadır.

 

Yeğenağa Camii Kapısı ve Kitabesi

 


Bibliyografya

İ. H. Konyalı, Abideleri ve Kitabeleriyle Erzurum Tarihi H.Yurttaş, H.Özkan, Z.Köşklü vd. Yolların, Suların ve Sanatın Buluştuğu Şehir Erzurum H.Yurttaş, Ağaların Hayratı

Yan taraf