YAYLALI MUAMMER

YAYLALI MUAMMER

Akademisyen Yazar

Muammer YaylalA�, 1953 yA�lA�nda Erzuruma��da doAYdu. BabasA� Nurettin Bey, annesi Meliha HanA�mdA�r. A�lk ve Orta A�AYrenimini Erzuruma��da tamamladA�. 1978 yA�lA�nda Orta DoAYu Teknik A?niversitesi A�ktisadi ve A�dari Bilimler FakA?ltesi A�AYletme BA�lA?mA?a��nden mezun oldu.

A?A� yA�l A�zel sektA�rde A�alA�AYtA�ktan sonra, 1981 yA�lA�nda AtatA?rk A?niversitesi A�AYletme FakA?ltesia��nde mikroiktisat asistanA� olarak gA�reve baAYladA�. AynA� fakA?ltede 1984 yA�lA�nda doktora A�alA�AYmasA�nA� tamamladA�.

1984-1986 yA�llarA� arasA�nda Devlet Planlama TeAYkilatA�nda YabancA� Sermaye BaAYkanlA�AYA�a��nda BaAYkan MA?AYaviri olarak gA�rev yaptA�. AtatA?rk A?niversitesi A�ktisadi ve A�dari Bilimler FakA?ltesi A�ktisat Teorisi Anabilim DalA�nda 1988 yA�lA�nda doA�ent ve 1994 yA�lA�nda profesA�r oldu.

Prof. Dr. Muammer YaylalA� 2010 yA�lA�nda Erzurum Teknik A?niversite kurucu RektA�rA? oldu.

Prof. Dr. Muammer YaylalA�a��nA�n yayA�mlanmA�AY eseri; a�?Mikroiktisata�? A�stanbul-2004 Beta YayA�nlarA� buy online acyclovir 200 mg-par. Silagra for sale, order zithromax.

Yan taraf