SAi??RAi??CAZ

SAi??RAi??CAZ

(d ?- Ai??. 1889) Azair

AsAi??l adAi?? Osman SirA?ceddin Erzurumi olan AYairin doAYum ve Ai??lA?m tarihleri bilinmemektedir. Tezkirelerde, biyografik kaynaklarda, edebiyat tarihlerinde ve ansiklopedik eserlerde AYairin hA?l tercA?mesiyle ilgili herhangi bir malumat bulunmamaktadAi??r. Aziirlerinde ai???SAi??RAi??CAZai??? mahlasAi??nAi?? kullanmAi??AYtAi??r.

Osman SirA?ceddin, Erzurum medreselerinde mA?derrislik ve Lala PaAYa Camiiai??i??nde kA?rsA? AYeyhliAYi yapan ve daha Ai??ok ai???AzaAYAi?? Hocaai??? namAi??yla bilinen ZeynA?ddin Mustafa Cemali Efendiai??i??nin 1304ai??i??te (1886-1887) vefatAi??na bir mersiye yazmAi??AYtAi??r. Bundan da en erken Ai??lA?m tarihi 1889 yAi??lAi?? olarak tahmin edilmektedir.

SirA?cAi??, klA?sik tarzda yazAi??lmAi??AY AYiirlerini ai??? MecmAi??a-Ai?? HayA?l-bA?lai??? isimli bir kitapta toplamAi??AY ve bu eserini kendisi bastAi??rmAi??AYtAi??r. 1305ai??i??te (1887-1888) Ai??stanbulai??i??da basAi??lan kitap 58 sayfadan ibarettir. Bu kitabAi??n baAYAi??nda iki lugat vardAi??r. Sonra elifbA? sAi??rasAi??yla gazeller kaydedilmiAYtir.

Osman Siraceddin (SiracAi??) ayni zamanda Mevlid-i AzerAi??f yazmAi??AYtAi??r. ai???Mevlidin ulaAYabildiAYimiz ilk nA?shasAi??, BeyazAi??t Devlet KA?tA?phanesi Yazmalar bAi??lA?mA? 5307/2 numarada kayAi??tlAi?? matbu bir nA?shadAi??r. Mevlidai??i??in ikinci nA?shasAi?? ise AYairin HayA?l-bA?l adlAi?? eserinin 1-16. sayfalarAi?? arasAi??nda bulunan harekeli metindir.ai??? SiracAi??ai??i??nAi??n yazdAi??AYAi?? mevlidin tamamAi?? 162 beyit olup, mevlidin devamAi??nda 12 beyitlik mA?nacaat yazAi??lmAi??AYtAi??r. AyrAi??ca mevlidin sonunda gazel nazAi??m AYekliyle kaleme alAi??nmAi??AY iki naat bulunmaktadAi??r. Mevlidin sonunda bulunan mA?nA?cA?t ve naatlar, eserin ayrAi?? basAi??m olan nA?shasAi??nda da mevcut olduAYu iAi??in eserin bir bAi??lA?mA? gibi mA?talA?a edilebilir.


Bibliyografya

Ramazan Ekinci, ERZURUMLU OSMAN SAZRAi??CEDDAZN VE MEVLAZD-AZ AzERAZFAi?? Sosyal Bilimler D. 2011 c.9 s.2

ZiyA?eddin Fahri FAi??ndAi??koAYlu , Erzurum AzA?irleri,1927-Ai??stanbul (Aktaran A.DinAi??) Hasan Ali KasAi??r, Erzurum Azairleri, 1999- Ai??stanbul.

Yan taraf