ŞEYHLER HAMAMI

ŞEYHLER HAMAMI

Erzurum Şeyhler Mahallesinde, Şeyhler Camiinin karşısında yer almaktadır.

Şeyhler Camii ve Şeyhler Medresesi ile aynı yıla tarihlenen (H.1181/M.1767) bu hamam Erzurum Müftüsü Mehmet Habib Efendi’nin ailesinden Mehmet Şemsettin Efendinin vasiyeti üzerine yapılmış ve Şeyhler Camiine vakfedilmiştir.

Hamama üstü ağaç örtülü, halkın Külhani Baba dediği Türbenin de bulunduğu bir holden girilmektedir.

Kare planlı soyunmalığın kubbesi tromplara oturmaktadır. Zemini taş döşeli olan soyunmalığın ortasında bir şadırvan vardır.

Hamamın ılıklığı, enine düzenlenmiş dikdörtgen planlı olup, ortada üç kubbe, köşelerde ise fazla derin olmayan sivri tonozlarla örtülmüştür.

Hamamın sıcaklık bölümü, tonoz örtülü dört eyvanlıdır. Dört köşesinde sekizgen planlı kubbe ile örtülü yıkanma hücreleri vardır.

Şeyhler Hamamı klâsik hamam plânına sahiptir olup Murat Paşa hamamına benzemektedir.

Şeyhler Hamamı (R.H.Ünal’dan)

 


Bibliyografya

İ.H. Konyalı, Erzurum Tarihi

H. Gündoğdu, A.A.Bayhan, M.Arslan Sanat Tarihi Açısından Erzurum

M.N. Som, Tarihçe-i Erzurum

A. Zeynel,19-20.yüzyıda Erzurum Ekonomisi

H.Yurttaş, H.Özkan, Z.Köşklü, vd. Yolların, Suların ve Sanatın Buluştuğu Şehir Erzurum

Yan taraf