SEFEROAzLU ABUBEKA�R

Kamagra online buy trimix injection online. , buy clomid.

SEFEROAzLU ABUBEKA�R

(1950- ) EAYitimci

Abubekir SeferoAYlu, 03.02.1950 tarihinde Erzuruma��da doAYdu. BabasA� Sefer Efendi, annesi Rahime HanA�mdA�r. A�lkokulu MA?lk kA�yA?nde okuduktan sonra, Erzurum Caferiye Kuran Kursunda hafA�zlA�k eAYitimini tamamlayarak 1964 yA�lA�nda hafA�zlA�k diplomasA� aldA�. Erzurum A�mam Hatip Lisesia��nden 1973 yA�lA�nda, AtatA?rk A?niversitesi A�slami A�limler FakA?ltesina��den 1979 yA�lA�nda mezun oldu.

Abubekir SeferoAYlu A�AYrencilik yA�llarA�nda Erzurum Ulu Camii mA?ezzini olarak gA�rev yapmA�AY, 1979 yA�lA�nda Erzurum EndA?stri Meslek Lisesine Din kA?ltA?rA? A�AYretmeni olarak atanmA�AYtA�r. Ayni yA�l Erzurum A�mam Hatip Lisesi meslek dersleri A�AYretmenliAYine tayin olmuAY ve 2005 Mart ayA�nda emekliye ayrA�lmA�AYtA�r.

 

Yan taraf