A�ZDEN, HACI A�MER

A�ZDEN, HACI A�MER

(1962- ) Akademisyen-yazar

HacA� A�mer A�zden, 1962 yA�lA�nda Erzuruma��da doAYdu. BabasA� Cevdet Bey, annesi Saliha hanA�mdA�r. A�smetpaAYa A�lk Okulu, Azair Nefi Orta Okulu ve Erzurum Lisesia��ni bitirdi. AtatA?rk A?niversitesi A�lahiyat FakA?ltesia��nden 1985 yA�lA�nda mezun oldu. Ayni yA�l bu fakA?ltede akademik hayatA�na baAYladA� ve Felsefe Tarihi alanA�nda doktorasA�nA� 1991 yA�lA�nda tamamladA�. 2002 yA�lA�nda doA�ent, 2007 yA�lA�nda profesA�r oldu.


vertigo vomex buy online. A.A?. A�lahiyat FakA?ltesi Felsefe Tarihi Anabilim DalA� BaAYkanA� olan A�Prof.Dr. HacA� A�mer A�zdena��in yayA�mlanmA�AY eserleri; Kamagra Polo no rx, clomid reviews.

1-Bir A�nanA� ve KA?ltA?r TerkipA�isi Yahya Kemal a�� 2011 A�tA?ken YayA�nlarA�

2-A�bni Sina a�� Descartes / Metafizik Bir KarAYA�laAYtA�rma a�� 1996 Dergah YayA�nlarA�

3- Estetik ve Tarih Felsefesi AA�A�sA�ndan Yahya Kemal a�� 2001 KA?ltA?r BakanlA�AYA�

4-AAYk Felsefesi a�� TA?rk ve BatA� DA?AYA?ncesinden A�rnekler – 2007 ArA� Sanat Yay.

5- A�lk A�aAY Felsefesi Tarihi (Osman ElmalA� ile birlikte)

6- YakA�n A�aAY Felsefesi Tarihi (Osman ElmalA� ile birlikte)

Yan taraf