OLTU RUS KİLİSESİ

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTxCPiBk76XEW4K5P770NREOzYoNuXC4qVzaLqUEuk_o2HPbVUilwOLTU RUS KİLİSESİ

Oltu Aslanpaşa Mahallesi Bayram sokakta bulunan kilisenin üzerinde yapılış tarihini belirtecek herhangi bir yazı bulunmamaktadır. 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı’ndan sonraki yıllarda Ruslar tarafından yaptırılmıştır. Kilise 15×32 m. boyutlarında, dikdörtgen bir alana oturtulmuştur. Batıdaki ana girişten başka güney ve kuzey cephelerin ortalarında da üçgen alınlıklı ve ileri taşıntılı tali girişler bulunmaktadır.

Doğu cephede yer alan apsis, kademeli ve beş kenarlı olarak dışa yansıtılmıştır. Dört ayak tarafından desteklenen kiborion tarzındaki kubbenin her iki yanında bulunan dikdörtgen mekanlardan güneydeki bir kapı ile dışarıya açılır. Kuzeydeki dikdörtgen mekan ise kapalıdır. Kilisenin boyu eninden daha uzun olup, içerisi uzun bir haç şeklinde düzenlenmiştir. İç mekanın plânı, üç nefli, haçvari bazilikal düzendedir. Düzgün kesme taşla inşa edilen kilisenin işçiliği dikkat çekmektedir.


Bibliyografya

H. Gündoğdu, Erzurum’da Doğa Kültür Tarih ve Sanat Eserleri

H.Gündüğdu-A.A.Bayhan-M.Arslan, Sanat Tarihi Açısından Erzurum

Oltu Ticaret Odası yayını , Tarihi ve Kültürel Yönüyle Oltu

 

 

Yan taraf