MURAT PAAzA CAMA�A�

MURAT PAAzA CAMA�A�

Erzurum Erzincan KapA� semtinde, bulunduAYu mahalleye adA�nA� veren Murat PaAYa Camii, ayni adA� taAYA�yan hamamla birlikte ayni mahalde yer alA�r. Caminin doAYusunda A�lhanlA� dA�nemine ait Ahmediye medresesi bulunmaktadA�r. YapA�m tarihinin eskiliAYi bakA�mA�ndan Lala PaAYa Camiinden sonra Erzuruma��da OsmanlA� DA�neminde yaptA�rA�lan ikinci camii Murat PaAYaa��dA�r. Camii H.981, M.1573 yA�lA�nda A�kinci Sultan Selim zamanA�nda Kuyucu AYA�hretini taAYA�yan Erzurum Valisi Murat PaAYa yaptA�rmA�AYtA�r.

Murat PaAYa Caminin taA� kapA�sA� A?stA?nde A?A� satA�r halinde ArapA�a yazA�lmA�AY kitabesi vardA�r. Kitabe metni AYu AYekildedir: a�?SelamA?n aleykA?m dA�btum fedhulA�hA? hA?lidine ammerea�? hA?zea��l-mescideAY-AYerif vel camiea��l-mA?nif fi eyyA?mi saltanati. Kahraman-il kurum ve hakania��l arab vel acem vel rum el Sultan Selim bin SA?leyman Han halledallahu hilafetehu ilA? ahirid devran El Emir el kebir Murad PaAYa yasserallahu ma yeAYa fi tarihi takabbellahu anhu bi kabulin hasenin fi seneti ihda ve semanin ve tisimietin 981 Kitabenin ilk satA�rA�nda ZA?mer Suresi 73. Ayet yazA�lA�dA�r. Bu ayetin meali a�? MuhafA�zlar onlara, selA?m size! HoAY geldiniz! A�AYte buyurun, iA�inde temelli kalacaAYA�nA�z bu cennete girin diyecekler.a�? Ayetten sonraki kA�smA�nda ki yazA� dilimize AYA�yle A�evrilir: Bu mescid-i AYerifi ve cami-i mA?nifi ulularA�n kahramanA� , Arap, Acem ve Rumun HA?kanA� SA?leyman Han oAYlu Sultan Selima��in a�� Allah hilA?fetini, kA�yamet gA?nA?ne kadar daim etsin- Saltanat gA?nlerinde bA?yA?k emir Murat PaAYa a�� Allah istediAYini kolay kA�lsA�n -Allah bunu kendisinden hA?snA? kabul ile kabul buyursun. H.981 yA�lA�nda yaptA�.)

Murat PaAYa Camii ve Ahmediye Medresesi

viagra pharmacist. Zenegra buy online, acquire dapoxetine.

Camii, kA�AYelerinde yarA�m kubbecikler bulunan tek ve bA?yA?k bir kubbe A�rter. Kemer altlarA�nda ve kubbe kasnaAYA�nda AYerit halinde mukarnas dizisi yer almaktadA�r. Caminin beAY gA�zlA? son cemaat yerini taAYtan yapA�lmA�AY altA� yuvarlak sA?tun A?stA?nde yA?kselen beAY kubbe A�rter. SA?tunlar sivri kemerli dA?zenleme ile birbirine baAYlanmA�AYtA�r. Caminin iA�erisi kuzey ve gA?neyde altta sivri kemerli ikiAYer, gA?ney yA�nde A?stte yuvarlak kemerli iki pencere, doAYu ve batA�da cephelerde altta sivri kemer alA�nlA�klA� A?A�er, A?st kA�sA�mlarda birer yuvarlak pencere vardA�r. Caminin giriAY kapA�sA� iA� ve dA�AY bA?key silmelerle sA�nA�rlandA�rA�lmA�AY, A?A� dilimli kemerle taA�landA�rA�lmA�AYtA�r. GiriAYin iki yandan sA?tunceler bulunmaktadA�r. AsA�l giriAY kapA�sA� basA�k kemerlidir. Kemerin alA�nlA�AYA�nda da kitabe yer almaktadA�r. Kesme taAY mihrap, beAY kA�AYeli mukarnas kavsaralA�dA�r. MihrabA�n etrafA� silmeyle sA�nA�rlandA�rA�lmA�AYtA�r.

Camiin doAYusundaki Ahmediye medresesinin mescidine bitiAYik olduAYu bilinen ancak mescidin yA�kA�lmasA� sonucu baAYA�msA�z kalan minare Cami iA�in kullanA�lmA�AYtA�r. 1928 yA�lA�nda fA�rtA�na sonucu yA�kA�lan minarenin yerine bugA?nkA? kare kaideli, sekizgen gA�vdeli, tek AYerefeli ve kesme taAY malzemli minare yapA�lmA�AYtA�r. Caminin gA?ney, batA� ve doAYusu hazire olarak dA?zenlenmiAY, batA�sA�nda baldaken tarzA�nda Ane Hatuna ait tA?rbe bulunmaktadA�r. KA?lliyenin hamamA� caminin sokak aAYarA� gA?neyindedir.


Bibliyografya

A�.H.KonyalA�, Abideleri ve Kitabeleriyle Erzurum Tarihi H.YurttaAY,H.A�zkan, Z.KA�AYklA? vd. YollarA�n, SularA�n ve SanatA�n BuluAYtuAYu Azehir Erzurum Mehmet Nusret, TarihA�e-i Erzurum

H.GA?ndoAYdu, A.A.Bayhan, M.Arslan, Sanat Tarihi AA�A�sA�ndan Erzurum

Yan taraf