KA?A�A?KUAzURLU MURAT

Zenegra online, purchase lioresal. KA?A�A?KUAzURLU MURAT

(1977-) Akademisyen Yazar

Murat KA?A�A?kuAYurlu, 1977 yA�lA�nda Erzuruma��da doAYdu. A�lk ve Orta A�AYrenimini Erzuruma��da tamamladA� ve AtatA?rk A?niversitesi EAYitim FakA?ltesi Tarih bA�lA?mA?nden mezun oldu. DoktorasA�nA� 2006 yA�lA�nda AtatA?rk A?niversitesi AtatA?rk A�lkeleri ve A�nkA�lA?p Tarihi EnstitA?sA?nde tamamladA�. Karadeniz Teknik A?niversitesi Fen- Edebiyat FakA?ltesi Tarih BA�lA?mA? A�AYretim A?yesi olarak gA�rev baAYladA�.

DoA�.Dr. Murat KA?A�A?kuAYurlu 2011 yA�lA�nda Erzurum Teknik A?niversite Tarih BA�lA?mA?nde gA�revini sA?rdA?rmektedir.


taking cialis without ed. DoA�. Dr. Murat KA?A�A?kuAYurlua��nun yayA�nlanmA�AY eserleri;

1-ingiliz YA?ksek Komiserlerinin GA�zA?yle Milli MA?cadele a��Trabzon 2006 (M.Okur ile birlikte)

2-Erzurum Belediyesi Tarihi Cilt 1 (1866-1930) a�� A�stanbul 2008

3-Erzurum Belediyesi Tarihi Cilt 2 (1930-1950)- A�stanbul 2011

4-Tek Parti DA�neminde Erzurum Halkevleri a�� Trabzon 2007 (M.Okur ile birlikte)

5-Erzurum KA�AY SporlarA� Tarihi (1915-2011)- Trabzon a�� 2011 (B.Ali Sivaz ile birlikte)

6- Doktor Azerif Soylu, Erzurum Vilayeti SA�hhi ve A�A�timai CoAYrafyasA�, A�ev. M.KA?A�A?kuAYurlu a��Trabzon 2011

7- TA?rk Siyasi Tarihinde Erzurum (1923-1950)- Ankara 2012

Yan taraf