KÖPRÜKÖY AVNİK KALESİ

KÖPRÜKÖY AVNİK KALESİ

http://3.bp.blogspot.com/_VgvUFEQICes/Sa2XUgLlQCI/AAAAAAAAC5I/SVyf5rSBnZM/s400/AVN%C4%B0K+KALES%C4%B0++K%C3%96PR%C3%9CK%C3%96Y.JPG

Avnik Kalesi

Tarihi geçmişi Urartular’la başlayan Avnik Kalesi, Köprüköy İlçesine bağlı Güzel Hisar köyündedir. Aras Nehri’nin sağ tarafında bulunan ve bu havalinin en önemli kalesi Avnik, çok sarp ve derin vadide yer almakla birlikte tarihteki muhasaralarda zorluk çekilen yerlerden biridir. Kalenin burç ve sur duvarları haraptır. Kalenin güneydoğusunda Güzel Hisar Köyü bulunmaktadır.

Avnik’e çok yakın olan Yağan Köyü’ndeki Yağan Baba (Halil-i Divani) vakfiyesinde de zikredildiğine göre Avnik Kalesini ilk kuran kişi Sasani Kralı I.Hüsrev (Anuşirvan)’dır.

Bizans kaynaklannda “Abnikon” diye anı1an Avnik’in adının, eski kayıtlarda “Abinik” olduğu görülmektedir. Sasaniler (İran) bu kaleyi güzel ve soğuk sulanndan dolayı Farsça Âb-inik (Güzel Su) şeklinde adlandırmışlardır. Avnik Kalesi bir çok defa onarım geçirmiştir. 1071 Ma1azgirt Zaferi ‘nden sonra Saltuklular (1071-1202) Bizanslılardan intikal eden Avnik kalesini onarmışlardır. İlhanlı Sultanı Gazan Mahmud Han’ın (1295-1304) saltanatının ilk yıllarında onartılıp şenlendirilen Avnik Kalesi, daha sonra İlhanlı tahtına oturan Olcayto Han(1304-1316) zamanında da onarılmıştır. Olcayto Han’ın tamir kitabelerinin parçaları Güzelhisar köyünde yeni yaptırılan duvarlarda kullanılmış olduğu tespit edilmiştir.

Avnik Kalesi iç içe üç sur duvarıyla çavrilidir. Kalede İranlılar, Bizanslılar, Gürcüler, Selçuklular, İlhanlılar, Karakoyunlular, Akkoyunlular,Timurlular ve Osmanlılar’ın hâkimiyet kurdukları anlaşılmaktadır. Harap durumda olan kalenin taşları civar köylülerce sökülerek ev yapımında kullanılmıştır.


Bibliyografya

A.Şerif Beygu, Erzurum Tarihi Anıtları Kitabeleri – 1936 İ.Hakkı Konyalı, Abideleri ve Kitabeleri ile Erzurum Tarihi -1960 E.Konukçu, Selçuklulardan Cumhuriyete Erzurum Tarihi M.H.Yinanç, Erzurum İ.A. GürsoyYılmaz, Avnik Kalesi A.Ü.Türkiyat Araştırmaları Ens.Dergisi Sayı 13 H.Gündoğdu-A.A.Bayhan-M.Arslan,Sanat Tarihi Açısından Erzurum – 2010

Yan taraf