KARAYAZI Ai??LAi??ESAi?? TA?RBE VE ZAi??YARETLER

KARAYAZI Ai??LAi??ESAi?? TA?RBE VE ZAi??YARETLER

BESRAAi??L BABA ZAi??YARETAi??

KarayazAi?? ai??i?? AAYaAYAi?? SAi??ylemez KAi??yA?nde Ai??evirme iAi??ine alAi??nmAi??AY bir sAi??ra taAYla belirtilmiAY toprak tA?msekli bir mezardAi??r. YatAi??rAi??nAi??n keramet ehli bir kiAYi olduAYu sAi??ylenmekte ve ziyaret edilmektedir.

BEYAZTAAz ZAi??YARETAi??

KarayazAi?? ilAi??esi Akarsu KAi??yA? Darbaz Komu sAi??nAi??rlarAi?? iAi??inde, BeyaztaAY Tepesi A?stA?nde moloz taAYlarla Ai??evrilmiAY kitabeleri olmayan iki mezar vardAi??r. YatAi??rlarAi??nAi??n AYehit kiAYiler olduAYu sAi??ylenmektedir.

DERVAi??Az BABA ZAi??YARETAi??

KarayazAi?? ai??i?? Duatepe (Pisikli) kAi??yA? mezarlAi??AYAi??nda moloz taAYlarla yapAi??lmAi??AY yazAi??sAi??z bir mezardAi??r. YatAi??rAi??nAi??n evliya olduAYuna inanAi??larak ziyaret edilmektedir.

GA?ZELBABA ZAi??YARETAi??

KarayazAi?? / YA?celik (Zorova) kAi??yA?ne baAYlAi?? GA?zeldere Komu sAi??nAi??rlarAi?? iAi??inde yA?ksek bir tepenin A?stA?ndedir. Burada moloz taAYlarla yapAi??lmAi??AY yedi mezar vardAi??r. Bu mezarlarAi??n ortasAi??ndaki bA?yA?k mezar ermiAYlerden GA?zelbabaai??i??ya diAYerleride mA?ritlerine ait olduAYu rivayet edilmektedir.

HALAi??FE MIRZA ZAi??YARETAi?? KarayazAi?? ai??i?? aAYaAYAi?? SAi??ylemez kAi??yA? mezarlAi??AYAi??nda moloz taAYlarla yapAi??lmAi??AY kitabesiz bir mezardAi??r. Abit bir kiAYinin mezarAi?? olduAYu sAi??ylenmektedir.

KIZILBABA ZAi??YARETAi?? KarayazAi?? ai??i?? Ai??ayAi??rbeyli (Delikli) kAi??yA?nA?n kuzeyin istikametinde ki KAi??zAi??ltepeai??i??nin A?stA?ndedir. Moloz taAYlarla yapAi??lmAi??AY kitabesiz bir mezardAi??r. YatAi??rAi??nAi??n evliyadan ve yedilerden olduAYu rivayet edilmektedir. MECAi??T BABA ZAi??YARETAi?? KarayazAi?? ai??i?? Mescitli kAi??yA? iAi??inde bir Ai??evirme ile muhafaza altAi??na alAi??nmAi??AY mezardAi??r. Mezarda yatanAi??n kimliAYi hakkAi??nda bir bilgi bulunmamaktadAi??r. YatAi??rAi??nAi??n ermiAY bir kiAYi olduAYu rivayet edilmektedir.

 

SAi??YLEMEZ ANA TA?RBESAi??

KarayazAi?? ai??i?? AAYaAYAi?? SAi??ylemez KAi??yA?ai??i??nde mezarlAi??AYAi??n doAYu bAi??lA?mA?nde muntazam kesme taAYtan yapAi??lmAi??AY silindirik planlAi?? bir kA?mbettir. Ai??Ai??ten kubbe, dAi??AYtan konik bir kA?lahla Ai??rtA?lA? olduAYu tahmin edilmektedir. Kesme taAYla kaplanan gAi??vdenin 2,5 m.lik bAi??lA?mA? ayakta kalabilmiAYtir. Kubbesi yAi??kAi??lmAi??AY, mihrabAi?? mevcuttur. MihrabAi??n A?st kAi??smAi??na yakAi??n iki tarafAi??nda pencereleri vardAi??r. Subasman seviyesinde gAi??vdeyi saran iki silme AYerit mevcuttur. Kuzeye bakan taAi??kapAi??nAi??n etrafAi??nda kesiAYen sekizgenler ve dAi??rtlA? dA?AYA?m motiflerinden meydana gelen geometrik sA?sleme belirginliAYini korumuAYtur. A?Ai?? kAi??AYeli mihrabiyesi mukarnas kavsaralAi??dAi??r. TA?rbeye iki basamakla inilir. TA?rbede birisi yekpare taAYtan, diAYeri Ai??rA?lmA?AY iki sanduka vardAi??r. YatAi??rAi??nAi??n SAi??ylemez BabanAi??n hatunu olduAYu kabul edilerek ziyaret edilir.

SAi??ylemez Baba KA?mbeti

SAi??YLEMEZ BABA TA?RBESAi??

KarayazAi?? ai??i?? AAYaAYAi?? SAi??ylemez KAi??yA?ai??i??nde dA?zgA?n kesme taAYtan yapAi??lmAi??AY silindirik planlAi?? bir kA?mbettir. KA?mbetin mahruti olduAYu anlaAYAi??lan kubbesi tamamen, duvarlarAi?? kAi??smen yAi??kAi??lmAi??AYtAi??r. A?zeri iAi??ten kubbe, dAi??AYtan konik bir kA?lahla Ai??rtA?lmA?AY olmalAi??dAi??r. Sanduka kAi??smAi??na gA?neydoAYuda yer alan taAi??kapAi?? niteliAYinde geniAY bir kapAi??dan A?Ai?? basamakla inilmektedir. TA?rbede kesme taAYtan yapAi??lmAi??AY kAi??AYeli sanduka bir mezar vardAi??r. KAi??ble yAi??nA?nde etrafAi?? kalAi??n silme kuAYakla Ai??evrilmiAY mukarnas kavsaralAi?? mihrabAi?? mevcuttur. TaAi??kapAi?? etrafAi??ndaki geometrik motiflerle sA?slA? Ai??erAi??eve, Ai??nemli Ai??lAi??A?de silinmiAYtir. KA?mbetin ve mezarAi??n hiAi??bir yerinde kitabe olmadAi??AYAi??ndan yatAi??rAi??nAi??n kim olduAYu bilinmemektedir. Horasan babanAi??n arkadaAYlarAi??ndan olduAYu, SAi??ylemez Baba isminde bir veli olduAYuna inanarak ziyaret edilmektedir. Horasan BabanAi??n arkadaAYAi?? ve YaAYan BabanAi??n Ai??aAYdaAYAi?? olduAYu kabul edilirse H.440 M.1048 tarihinde yaAYamAi??AY olduAYu sAi??ylenebilir.

A?RYANBABA ZAi??YARETAi?? KarayazAi?? ai??i?? DAi??rtpAi??nar (KarAi??) kAi??yA?nA?n Sini komu doAYusunda bir tepe A?zerindedir. Moloz taAYlarla yapAi??lmAi??AY A?Ai?? mezardAi??r. Kitabeleri yoktur. Mezarlardan birinin A?ryanbabaai??i??ya, diAYerlerinin mA?retlerine ait olduAYu ve ermiAY bA?yA?k zat olduklarAi?? rivayet edilmektedir.


BAi??BLAi??YOGRAFYA

A.Az. Beygu, Erzurum Tarihi, AnAi??tlarAi??, Kitabeleri – 1936 H.B.TopdaAYAi??, Erzurum ve Ai??evresinde Medfun Manevi MimarlarAi??mAi??z

H.H.KadAi??oAYlu , Kutlu Pasinin Kutlu 7 Ereni

Z.BaAYar, Ai??Ai??timai Adetlerimiz, Ai??nanAi??larAi??mAi??z ve Erzurum ilindeki Ziyaret Yerlerimiz

H.GA?ndoAYdu, Erzurum ve Ai??evresindeki Tarihi KalAi??ntAi??lar Azehri MA?barek Erzurum

H.GA?ndoAYdu, A.A.Bayban, M.Arslan, Sanat Tarihi AAi??Ai??sAi??ndan Erzurum

 

Yan taraf