KALE HAMAMI

KALE HAMAMI

Kalenin girişinden sonra ulaşılan iç avluda yer alan hamamın kitabesi olmadığından kesin inşa tarihi bilinmemektedir. Osmanlı dönemine ait olduğu kabul edilmektedir. Oldukça harapdurumda olan hamamın plan ve mimarisi hakkında bir bilgi yoktur. Dikdörtgen şekilli hamamın beşik tonoz ile örtülü olduğu anlaşılmaktadır. Yapılışında taş ve tuğla malzeme kullanılmıştır.


Bibliyografya

İ.H.Konyalı, Erzurum Tarihi 1960

H.Yurttaş, H.Özkan, Z.Köşklü vd. Yolların, Suların ve Sanatın Buluştuğu Şehir Erzurum

H.Gündoğdu, A.A.Bayram, M.Arslan, Sanat Tarihi Açısından Erzurum

Yan taraf