A�SPA�R TUAzRUL AzAH CAMA�A� (A�ARAzI Camii)

A�SPA�R TUAzRUL AzAH CAMA�A� (A�ARAzI Camii)

A�spira��in merkezinde bulunan TuAYrul Azah Camiia��nin halk arasA�ndaki ismi A�arAYA� Camiidir.

Caminin A?A� satA�r halindeki ArapA�a kitabesinin okunuAYu:

BenA? hA?zA?a��l-mescid el-mA?bA?rek El-sultA?n muAYA�s ed-dA�n TuAYrulAYah Bi-yedia��l-EmA�r Azems-A?d-din Atabek ErdemAYah

TA?rkA�e anlamA�: a�?Bu mA?barek mescit EMA�R AzEMS-A?D-DA�N ATABEY ERDEMAzAH eliyle SULTAN MUAzA�SEDDA�N TUAzRUL AzAH iA�in yapA�ldA�a�?.

Kitabeye gA�re Erzurum SelA�uklu BeyliAYinde 1202-1225 yA�llarA� arasA�nda hA?kA?m sA?ren Melik Mugis ed-DinTuAYrulAYah adA�na A�spir Emiri Azems-A?d-Din Atabek ErdemAYah tarafA�ndan yaptA�rA�lmA�AYtA�r.

Caminin inAYa kitabesi, 1965 yA�lA�ndaki onarA�m ve yeni minare yapA�mA� esnasA�nda yerinden dA?AYA?rA?lerek kA�rA�lmA�AY ve kaybolmuAYtur.

17.10×29.40 m. boyutlarA�ndaki yapA�, ahAYap destekler tarafA�ndan taAYA�nan ve ahAYap tavanla A�rtA?lA? camiler planA�ndadA�r. YapA�nA�n harim mekanA�, A?A� sahna bA�lA?nmA?AYtA?r. 1954 yA�lA�nda yapA�lan son cemaat mahalli bA�lA?mA?nden asA�l mekana giriAYteki ilk iki bA�lA?m, kA�rlangA�A� kubbe ile, mihrap A�nA?ndeki bA�lA?m ise dA?z ahAYap A�rtA?lA?dA?r. Cami, gA?neyde iki , doAYu ve batA�da A?A�er adet pencere ile aydA�nlatA�lmaktadA�r. Caminin duvarlarA� yA�reye A�zgA? sarA�mtA�rak renkli kesme taAY ile yapA�lmA�AYtA�r.

Caminin aAYaA�tan olan minaresi 1971 yA�lA�nda kaldA�rA�larak taAY minare yapA�lmA�AYtA�r. Caminin toprak dam A�rtA?sA? A?zeri 1962 yA�lA�nda A�atA� yapA�larak sac ile kaplanmA�AYtA�r.

TuAYrul Azah Camii

TuAYrul Azah Camii Harim TuAYrul Azah Camii TavanA� order zoloft, purchase dapoxetine.

 

 


Bibliyografya

A�.H.KonyalA�, Abideleri ve Kitabeleri ile Erzurum Tarihi 1960

M.Y.A�aAYlayan, Azu Bizim A�spir a�� 1981

H.GA?ndoAYdu, Erzurum ve A�evresinde Tarihi KalA�ntA�lar (Azehri MA?barek Erzurum) 1989

A.M.Aktemur, A�.U.KukaracA�, KA?ltA?r VarlA�klarA� A�le A�spir – 2004

H.GA?ndoAYdu, A.A.Bayhan,M.Arslan , Sanat Tarihi aA�A�sA�ndan Erzurum – 2010

Yan taraf