İSPİR TUĞRUL ŞAH CAMİİ (ÇARŞI Camii)

İSPİR TUĞRUL ŞAH CAMİİ (ÇARŞI Camii)

İspir’in merkezinde bulunan Tuğrul Şah Camii’nin halk arasındaki ismi Çarşı Camiidir.

Caminin üç satır halindeki Arapça kitabesinin okunuşu:

Benâ hâzâ’l-mescid el-mübârek El-sultân muğîs ed-dîn Tuğrulşah Bi-yedi’l-Emîr Şems-üd-din Atabek Erdemşah

Türkçe anlamı: “Bu mübarek mescit EMİR ŞEMS-ÜD-DİN ATABEY ERDEMŞAH eliyle SULTAN MUĞİSEDDİN TUĞRUL ŞAH için yapıldı”.

Kitabeye göre Erzurum Selçuklu Beyliğinde 1202-1225 yılları arasında hüküm süren Melik Mugis ed-DinTuğrulşah adına İspir Emiri Şems-üd-Din Atabek Erdemşah tarafından yaptırılmıştır.

Caminin inşa kitabesi, 1965 yılındaki onarım ve yeni minare yapımı esnasında yerinden düşürülerek kırılmış ve kaybolmuştur.

17.10×29.40 m. boyutlarındaki yapı, ahşap destekler tarafından taşınan ve ahşap tavanla örtülü camiler planındadır. Yapının harim mekanı, üç sahna bölünmüştür. 1954 yılında yapılan son cemaat mahalli bölümünden asıl mekana girişteki ilk iki bölüm, kırlangıç kubbe ile, mihrap önündeki bölüm ise düz ahşap örtülüdür. Cami, güneyde iki , doğu ve batıda üçer adet pencere ile aydınlatılmaktadır. Caminin duvarları yöreye özgü sarımtırak renkli kesme taş ile yapılmıştır.

Caminin ağaçtan olan minaresi 1971 yılında kaldırılarak taş minare yapılmıştır. Caminin toprak dam örtüsü üzeri 1962 yılında çatı yapılarak sac ile kaplanmıştır.

Tuğrul Şah Camii

Tuğrul Şah Camii Harim Tuğrul Şah Camii Tavanı

 

 


Bibliyografya

İ.H.Konyalı, Abideleri ve Kitabeleri ile Erzurum Tarihi 1960

M.Y.Çağlayan, Şu Bizim İspir – 1981

H.Gündoğdu, Erzurum ve Çevresinde Tarihi Kalıntılar (Şehri Mübarek Erzurum) 1989

A.M.Aktemur, İ.U.Kukaracı, Kültür Varlıkları İle İspir – 2004

H.Gündoğdu, A.A.Bayhan,M.Arslan , Sanat Tarihi açısından Erzurum – 2010

Yan taraf