HAS (BABADERELAi??) AHMET EFENDAi??

Babadereli Ahmet Efendi
Babadereli Ahmet Efendi

HAS (BABADERELAi??) AHMET EFENDAi??

(1980-1977) Mutasavvuf

Ahmet Has efendi Ai??at Ai??lAi??esi Babaderesi kAi??yA?nden olduAYu iAi??in BABADERELAi?? AHMET EFENDAi?? ismiyle tanAi??nmaktadAi??r. 1890 yAi??lAi??nda HAi??nAi??s ai??i?? Akgelin KAi??yA?ai??i??nde dA?nyaya gelmiAYtir. BabasAi?? Molla Resul Efendi de yine zamanAi??nAi??n Ai??nemli alimlerindendir. SoylarAi?? Hz. HA?seyin Efendimize dayanan Hocaefendinin ailesi BaAYdat’tan HAi??nAi??sai??i??a, oradan BingAi??l’e baAYlAi?? Sevkar KAi??yA?ne oradan da Ai??at Babadersi kAi??yA?ne gelmiAYlerdir. Abdulgafur Has hocanAi??n babasAi??dAi??r.

Babadereli Ahmet Efendi tasavvuf ehli olup 55 yAi??l boyunca Ai??nemli AYahsiyetler yetiAYtirmiAYtir.

Babadereli Ahmet Efendi 1977 yAi??lAi??nda vefat etmiAY Ai??at Babaderesi kAi??yA?ne defnedilmiAYtir.

Yan taraf