GA?MRA?K CAMA�A�

 

GA?MRA?K CAMA�A�

(HacA� DerviAY Camii)

Erzurum GA�lbaAYA� semti Abdurrahman AAYa Mah. GA?mrA?k Caddesi adresindeki GA?mrA?k Camisinin vakfiyelere gA�re ismi a�?HACI DERVA�Az CAMA�A�a�? dir.

Cami kapA�sA� A?zerinde bulunan 52×82 cm boyutlarA�ndaki tA?lik hatlA� kitabede yapA�nA�n 1130 H./1718 M. yA�lA�nda HacA� BektaAYzA?de HacA� DerviAY A�brahim tarafA�ndan yaptA�rA�ldA�AYA� kayA�tlA�dA�r. FarsA�a yazA�lmA�AY olan kitabenin metni AYA�yledir;

Zehi beyt-i ibadA?t-i A�lA?hi cami-i vA?lA?.

HoAYa hayr-i Celil-A?AYa��AYan-i nev-tarh-A� felek a�� fersa

CenA?b-A� Hac DerviAY HacA� BektaAYzade kim el-hak.

Bu ziba camia��a makdurini sarf eyledi hakka

Riyaz-A� Cennet etdi Arz-A� Rumi yA?mn-i asarA�.

Odur A?lemde hA?len amir-i maa��mur-A� ukba

Aceb A?li hoceste tarh-A� pA?r feyz-i mukaddes kim.

Bu gA?ne a��.. VasA�fa bir tarA�h-i mA?stesna

1130

GA?mrA?k Camii Kitabesi

Kitabenin anlamA�;

a�?BA?yA?k cami, ilahi ibadet evi ne gA?zel yapA�lmA�AY. FeleAYin aAYA�ndA�rdA�AYA�, yeni dA?zenlenmiAY, AYanA� yA?ce hayA�r eseri ne hoAYtur. HacA� DerviAY HacA� BektaAYzA?de hazretleri hakikaten bu gA?zel camiye elinden gelen gayreti sarf etti. Eserlerinin bereketi Erzuruma��u cennet bahA�esi yaptA�. Azu an dA?nyada ahiretini AYenlendiren odur. AzaAYA�lacak yA?celikte bereketli A�ok mukaddes feyzli bir dA?zenlemedir. Bu defa a��.. bir tarihi mA?stesna.a�?

HacA� DerviAY A�brahim bu camii yaptA�rA�rken babasA� HacA� BektaAYa��A�n saAY olduAYu ve ilk zamanlarda caminin adA�nA�n (HacA� DerviAY Camii) olduAYu camiye vakfedilen AYamdanA�n A?zerindeki vakfiyesinden anlaAYA�lmaktadA�r.

GA?mrA?k Camii (R.H.A?nal)

KA?lliye olarak inAYa edilen yapA� topluluAYu; cami, han ve hamamdan oluAYmaktadA�r. Han ve hamamA� ayrA� maddelerde aA�A�kladA�k.

Camii kare alan A?zerine kurulmuAY tek kubbeli bir yapA�dA�r. Sekizgen kasnak A?zerine oturan 12,50 m. A�apA�ndaki kubbeye geA�iAYler tromplarla saAYlanmA�AYtA�r. Kubbe kasnaAYA�nda doAYu, batA� ve gA?ney yA�nlere birer yuvarlak pencere aA�A�lmA�AYtA�r. . Caminin doAYu ve batA� duvarlarA�nda dA�rderden sekiz pencere, kuzeyde iki, gA?neyde A?A� pencere bulunur. A?st sA�radaki pencereler sivri kemerli, alt sA�radaki pencereler dikdA�rtgendir.

Caminin son cemaat yerini dA�rt taAY sA?tunun taAYA�dA�AYA� sivri kemerler A?zerinde A?A� kubbe A�rter.

Caminin giriAY kapA�sA� biri dA�AY bA?key, diAYeri iA� bA?key olan iki sade silme iA�erisine alA�nmA�AYtA�r.

Kesme taAY malzemeden inAYa edilen caminin mihrabA� beAY yA?zeyli olup mukarnas kavsaralA�dA�r. Caminin minaresi kuzey batA� kA�AYede yer almaktadA�r. Minarenin kare kaidesi kesme taAY malzemeden olup beden duvarlarA�nA�n yA?ksekliAYini geA�ecek tarzda yapA�lmA�AYtA�r. Minarenin silindirik gA�vdesi tuAYladA�r. Azerefe altlA�AYA� kesme taAYtan dA�rt kaval silme ile bezelidir. KorkuluklarA� taAYtan, petek kA�smA� ise tuAYladan A�rA?lmA?AYtA?r.

Caminin beden duvarlarA�nda, kubbe kasnaAYA�nda dA?zgA?n ve kaliteli kesme taAY malzeme, kubbe ve minarede tuAYla kullanA�lmA�AYtA�r.

Camide bulunan yedi adet vakA�f AYamdan Ankara VakA�flar Genel MA?dA?rlA?AYA?a��ne gA�nderilmiAYtir. Bu AYamdanlardan biri HacA� DerviAY tarafA�ndan, diAYeri babasA� HacA� BektaAY tarafA�ndan vakfedilmiAYtir.


BA�BLA�YOGRAFYA

H.YurttaAY, AAYalarA�n HayratA�

A�.H.KonyalA�, Abideleri ve Kitabeleri ile Erzurum Tarihi

H.YurttaAY,H.A�zkan,Z.KA�AYklA? vd. YollarA�n, SularA�n ve SanatA�n BuluAYtuAYu Azehir Erzurum

H.GA?ndoAYdu, Azehri MA?barek Erzurum viagra vs cialis online pharmacy. periactin tablets buy, cheap lioresal.

Yan taraf