GENÇAĞA ZADE ZAKİR BEY (GÜRBÜZ)

GENÇAĞA ZADE ZAKİR BEY (GÜRBÜZ)

(1918-1921 ve 1927-1928) Erzurum Belediye Başkanı

Zakir (Gürbüz) Bey, Erzurum- 1887 doğumludur. Gençağazade Binbaşı Hacı Osman Efendinin oğludur. Erzurum Ulu Cami karşısında Ebu İshak Türbesi yanındaki hanede ikâmet etmiştir. Erzurum İdâdisi’nden mezundur. Milli Mücadele öncesindeki zor günlerde önemli hayır işlerinde bulunmuş, evleri dolaşarak halkı teşkilatlandırmaya çalışmış, kurtuluştan sonrada belediye başkanlığına getirilmiştir. 1918-1921 döneminde ve 1927-1928 döneminde olmak üzere iki defa Erzurum Belediye Reisliği görevinde bulunmuştur.


BİBLİYOGRAFYA

Murat Küçükuğurlu, Erzurum Belediyesi Tarihi

C.Dursunoğlu, Milli Mücadelede Erzurum

E.Konukçu, Erzurum’da Mustafa Kemal’i Ilıca ve İstanbul Kapı Karşılamaları

Yan taraf