GEMALMAZ TOGAY

GEMALMAZ TOGAY Malegra without prescription, cheap zithromax.

(1937- ) Erzurum Milletvekili

Togay Gemalmaz, 1937 yA�lA�nda Erzuruma��da doAYdu. BabasA� Fatih Bey, annesi SA?lbiye HanA�mdA�r. A�stanbul Teknik A?niverasitesi Elektrik FakA?ltesi mezunudur. A�ller BankasA� Genel MA?dA?rlA?AYA? A�stanbul 1.BA�lge MA?dA?rlA?AYA?nde gA�reve baAYladA�. TA?rkiye Elektrik Kurumu 14. BA�lge MA?dA?rlA?AYA? yaptA�. Elektrik MA?teahhitliAYi yaptA�.

Togay Gemalmaz, XVII. DA�nem (06.11.1983 a�� 29.11.1987) ve XVIII. DA�nem ( 29.11.1987 a�� 20.10.1991) Erzurum Milletvekili seA�ildi. 47. HA?kA?mette Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanA� oldu. buy prescriptions online review.

Yan taraf