FIRAT MEHMET FUAT

FIRAT MEHMET FUAT

( 1932- ) Erzurum Milletvekili

Mehmet Fuat Fırat, 1932 yılında Hınıs’da doğdu. Babası şeyh Said’in büyük oğlu Ali Rıza Efendi, annesi Hanım’ dır. Ortaokul mezunu olan Mehmet Fuat Fırat, Arapça ve Farsça bilmektedir. Tarım Bakanlığı Müşaviri olarak görev yapmış, bilahare serbest ticaretle iştigal etmiştir.

Mehmet Fuat Fırat, XV. Dönem (14.10.1973-05.06.1977) Erzurum Milletvekili seçilmiştir.

Yan taraf