FIRAT (KARASU) IRMAĞI

FIRAT (KARASU) IRMAĞI

Fırat ismi Âsur dilinde Purattu olarak geçmektedir. Kur’ân’da geçen “furât” kelimesi Arapça sözlüklerde “içene ferahlık veren son derece tatlı su” manasına gelmektedir. Fırat Irmağı Karasu ve Murat adlı iki kolun birleşmesiyle meydana gelir. Bunlardan Karasu en uzun kol olmamakla birlikte eskiden beri halk arasında Fırat nehrinin ana kolu sayılmaktadır. Karasu’nun kaynağı olan ve Erzurum ovasının kuzeyindeki Dumlu dağından çıkan Dumlu suyu da Fırat’ın başlangıç kolu kabul edilmektedir. Kargapazarı Dağı kaynaklarından gelen Köşk Çayı, Palandöken’den inen Pulur Çayı ve Serçeme Çayı ile birleşerek oluşan Karasu, Erzurum ovasından geçip bu ovanın batısında Aşkale’den sonra dar ve derin boğazlara dalarak Erzurum hudutlarını terk eder.

Fırat nehrinin bir kolu olan Karasunun toplam uzunluğu 185 km olup, ilimiz sınırları içindeki uzunluğu 140 km dir. Debisi 44 m3/sn.dir.


BİBLİYOGRAFYA

Metin Tuncel- Mustafa Uzun,T.D.V. İA s.31-34

Besim Darkot-R.Hartman, MEB. İA.c.4 s.622-626

 

Yan taraf