FINDIKA�I A�LHAMA�

Dr. A�lhami FA�ndA�kA�A� 12 MayA�s 1968 tarihinde Horasan A�lA�esi IAYA�rbA�AYA�r kA�yA?nde doAYdu. BabasA� ZA?bet bey annesi Dilber hanA�mdA�r.A� A�lkokula IAYA�rbA�AYA�r kA�yA?nde baAYladA�, A�stanbul – KA?A�A?kA�ekmece YeAYilyuva ilkokulunda tamamladA�. A�stanbul KA?A�A?kA�ekmece Lisesinden mezun oldu. A�A�stanbul A?niversitesi A�Psikolojik DanA�AYmanlA�k BA�lA?mA?a��ndenA� 1988 yA�lA�ndaA� mezun oldu. A�.A?. A�AYletme FakA?ltesi DavranA�AY Bilimleri BA�lA?mA?a��nde YA?ksek Lisans A�ve DoktoraA� (2004) yaptA�. 2005 yA�lA�nda A�Londra Hertfordshire A?niversitesia��nde (Aile Azirketleri ve Organizasyon KA?ltA?rA?) konusundaA� Post-Doktora A�yaptA�.

A�lhami FA�ndA�kA�A� A�2004 yA�lA�nda a�? DeAYer EAYitim ve YA�netim DanA�AYmanlA�AYA� Azirketia�? ni A�kurdu. A�A�stanbul A?niversitesi ve A�stanbul KA?ltA?r A?niversitesia��nde ders vermektedir.

Dr. A�lhami FA�ndA�kA�A�a��nA�n yayA�nlanmA�AY eserleri;

1) Boynuzlu Akkoyun a�� Esin YayA�nlarA� A�stanbul 1988

2) Bilgi Toplumunda YA�neticilik ve Kendini GeliAYtirme- A�stanbul 1996

3) A�nsan KaynaklarA� YA�netimi a�� Alfa YayA�nlarA� A�stanbul 1999

4) YaAYadA�kA�a EAYitim a�� Hayat YayA�nlarA� 2004

5) Aile Azirketleri A�- Alfa YayA�nlarA� A�stanbul 2005

6) Bir GA�nA?l YolculuAYu: HizmetkA?r LiderlikA� – Alfa YayA�nlarA�A� A�stanbul 2009

7) A�nsani Derinlik a�� Alfa YayA�nlarA� 2010

8) Hizmetkar Liderlik a�� Alfa YayA�nlarA�

9) Eyvah Yeni KuAYak Geliyor (Aile Azirketlerinden Dersler) – Alfa YayA�nlarA� 2014

10) A�lham-A� AAYk (Aziirler a�� SA�zler)A� DeAYer YayA�nlar A�stanbul 2015

11) GA?zela��e Yolculuk a�� Alfa YayA�nlarA� A�stanbul 2016

  pay by paypal generic viagra. buy Super Kamagra, controindicazioni viagra scaduto. cheap zithromax.

Yan taraf