ERZURUM TAŞ AMBARLAR

Taş Ambarlar Nizamiye Kapısı

ERZURUM TAŞ AMBARLAR

(Ambar-ı Kebir)

Erzurum Yeni Kapı semtinde Yoncalık Mahallesinde bulunan ambarlar Erzurum’un tahkim edilmesi amacıyla Erzurum’a tayin edilen Fosfor Mustafa Paşa tarafından 1860-1870 yılları arasında yaptırılmıştır. Bina üzerinde yapım kitabesi yoktur. Günümüzde Milli Savunma Bakanlığının Erzurum Erzak Deposu olarak kullanılmaktadır.

Taş ambar, doğu- batı doğrultusunda, 40 x 175 m. ölçülerinde, dikdörtgen plan şemasındadır. Taş ambarın doğu ve batı cephesinde altışar pencere, kuzey ve güney cephesinde yirmi ikişer pencere bulunmaktadır. Pencereler yuvarlak kemerli olup duvar yüzeyinden hafif dışa taşırılmıştır.

Taş ambara doğu, batı ve güneyde açılan üç kapıyla giriş verilmiştir. Asıl giriş kapısı güney cephenin ortasında olan kapıdır. Silmelerle sınırlanmış yuvarlak kemerli olan bu kapı içeri doğru girintilidir. Kapının hemen üstünde, dışarıya bir adet yuvarlak kemerli pencere açıklığı ile yansıtılan köşk kısmı bulunmaktadır. Kapının yanlarında da, üçer pencereli iki odaya yer verilmiştir. Doğu ve batı kapıları, asıl giriş kapasının tekrarı şeklinde olup, girinti yapmamaktadır. Bu kapılar, uzun bir koridorla birbirine bağlanmış, erzak yüklü araçların bir kapıdan girip boşaltımı yaptıktan sonra diğer kapıdan çıkışı sağlanmıştır. Taş ambarlar binası, koyu renkli tamamen düzgün kesme taş malzeme kullanılarak inşa edilmiştir.

 

Taş Ambarlar Taş Ambarların eski görünüşü


 

Bibliyografya

A.Ş.Beygu, Erzurum Tarihi Anıtları ve Kitabeleri – 1936

H.Gündoğdu, Erzurum ve Çevresindeki Tarihi Kalıntılar, Şehri Mübarek Erzurum – 1989

H.Yurttaş, H.Özkan, Z.Köşklü, Ş. Tali, D.Okuyucu, G,Geyik, M.Kındığılı, Yolların, Suların ve Sanatın Buluştuğu Şehir Erzurum – 2008

H.Gündoğdu – A.A.Bayhan- M.Arslan, Sanat Tarihi Açısından Erzurum – 2010

A.Zeynel, 19-20 yüzyılda Erzurum Ekonomisi

 

Yan taraf