ERZURUM MÜZELERİ

ERZURUM MÜZELERİ

  1. ATATÜRK EVİ MÜZESİ

Yukarı Mumcu Mahallesi Çaykara Caddesi, Çaykara sokakta bulunmaktadır. 19. Yüzyıl sonlarında Erzurumlu bir zengin tarafından konak olarak yaptırılmıştır. 12 Mart 1918 tarihinde Erzurum Valiliği’ne ikametgah olarak verilmiştir. 9 Temmuz 1919 tarihinde Atatürk ve arkadaşları 52 gün bu konakta kalmış, Erzurum Kongresi çalışmalarını bu konaktan yürütmüştür. 3.10.1984 tarihinde Atatürk evi Müzesi olarak ziyarete açılmıştır.

2. YAKUTİYE MEDRESESİ TÜRK İSLAM ESERLERİ VE ETNOĞRAFYA MÜZESİ

Yakutiye Medresesi 29 Ekim 1994 tarihinde Erzurum Müze Müdürlüğüne bağlı Türk İslam Eserleri müzesi olarak ziyarete açılmıştır.

Müzede ; Kadın Takıları ve Giysileri, Savaş Aletleri, Erkek Takı ve Keyif Eserleri, Madeni eserler, Dokumacılık, Halı ve Kilim, El Yazması eserler, Tarikat ve Tartı Aletleri, Selçuklu Seramikleri, Oltutaşı, Sikke olmak üzere 11 seksiyon bulunmaktadır.

3. ARKEOLOJİ MÜZESİ

Erzurum ve çevre illerden çeşitli şekillerde kazandırılan eserlerin sergilendiği Müze Müdürlüğü Paşalar caddesi üzerindedir.

Müze’de Kazılar Salonu, M.Ö.II.bin Trans-Kafkas Kültürü Salonu, Urartu Salonu, Tabiat Tarihi Salonu, Ermeni Katliamları Salonu bulunmaktadır.

Yan taraf