ERZURUM KÖPRÜLERİ

ERZURUM KÖPRÜLERİ

Karaz (Öznü) Köprüsü

KARAZ (ÖZNÜ) KÖPRÜSÜ

Erzurum Karaz Mahallesi (Köyü)’nin 5 km kadar kuzeydoğusunda, çevre yolunun hemen sağında, Karasu üzerine kurulmuş köprünün kitabesi yoktur. XVII. Yüzyılda yapıldığı düşünülmektedir. Köprü 1980-1984 yılları arısında onarılmıştır.

Karaz köprüsü, doğu –batı doğrultusunda 135 m. uzunluğunda, 6.25 m. genişliğinde, 6.60 m. yüksekliğinde ve iki yandan taş korkuluklarla sınırlandırılmıştır. Sekiz gözlü olan köprünün kemer gözlerinden yedisi, suyun hızlı ve sert aktığı yerde basık sivri kemerli olarak, sekizincisi ise en uçta daha küçük, yuvarlak kemerli olarak inşa edilmiştir. Köprüde malzeme olarak düzgün kesme taş kullanılmıştır. Köprü günümüzde sağlam durumda olup çevre köylerle ulaşımı sağlamaktadır.

NEBİ HANI KÖPRÜSÜ

Eski Erzurum – Pasinler yolunun 8. Km.sinde, Nebi Hanları denilen yerin yakınında, Toparlak Suyu üzerindedir. Kitabesi olmayan köprünün XVIII. yüzyılda Nebi Hanı ile birlikte, Erzurum Valisi İzzet Mehmet Paşa tarafından yaptırılmıştır.

Nebi Hanı köprüsü, doğu – batı doğrultusunda, 43 m. uzunluğunda, 6 m. genişliğinde olup, dokuz gözlüdür olarak inşa edilmiştir. Zeminden 4 m. yükseklikte ve taş korkulukları olan köprünün kemerlerinin genişliği 3 m. dir. Köprü, tamamen koyu kahverengi kesme taşlardan inşa edilmiştir. Köprü, günümüze kısmen sağlam şekilde ulaşmıştır.

Tivnik (Altınbulak) Köprüsü

TİVNİK (ALTINBULAK) KÖPRÜSÜ

Erzurum ovasında, Tivnik (Altınbulak) Mahallesi (köyü) ile Erzurum arasında, Erzurum’a 7 km uzaklıkta bulunmaktadır. Karasu’nun kolu olan çay üzerinde kurulmuştur. Köprünün üzerinde kitabe bulunmadığından, mimari özelliklerine göre XVII. Yüzyıla tarihlendirilmektedir.

Sultan IV. Murad’ın Revan Seferi sırasında iki yana dizdirdiği askerleriyle bu köprüden geçtiği dikkate alınırsa köprünün, 1630-1635 yıllarında var olduğu anlaşılmaktadır.

Kuzey-güney doğrultusunda uzanan Tivnik Köprüsü, arazinin düz olması sebebi ile fazla yüksek yapılmamıştır. 55 m. uzunluğunda, 2 m. yüksekliğinde ve 2.50 m genişliğinde olan köprü sivri kemerli beş gözlü olarak inşa edilmiştir


Bibliyografya

H.Gündoğdu, Erzurum ve Çevresindeki Tarihi Kalıntılar, Şehr-i Mübarek Erzurum – 1989

H.Yurttaş- H.Özkan-Z.Köşklü vd, Yolların, Suların ve Sanatın Buluştuğu Şehir Erzurum – 2008

H.Gündoğdu-A.A.Bayhan-M.Arslan, Sanat Tarihi Açısından Erzurum – 2010

Yan taraf