ERZURUM KİLİSELERİ

ERZURUM KİLİSELERİ

  1. Demirciler Kilisesi (Fethiye Camii)

Erzurum Demirciler Çarşısındadır. Yapının plan özellikleri, kullanılan malzemeden dolayı XVII. yüzyıla tarihlendirilmesi uygun düşmektedir.

Kilise doğu-batı istikametinde dikdörtgen alan üzerine kurulmuş, 22.50 x 14.00 m. boyutlarındadır. Kilisenin batı cephesi iki katlı olarak düzenlenmiştir. Alt kat iki sütun ile üç bölüme ayrılmıştır. Bu cephede ortada küçük, yanlarda büyük üç pencere açılmıştır. Kilisenin kuzey ve güney cepheleri birbirinin tekrarı gibidir. Cepheler beş duvar payesi ile dört bölüme ayrılmıştır. Doğu cephesinde yer alan apsislerin ortadakinde üç, yanlardakilerde ise birer mazgal pencere açılmıştır. Bu bölüm üçgen bir alınlıkla son bulmaktadır. Yapıda malzeme olarak kesme taş ve moloz taş birlikte kullanılmıştır.

Günümüzde Fethiye Camii olarak kullanılan yapının içerisindeki freskoların zarar görmemesi için ahşap levhalarla kapatılarak koruma altına alınmıştır.

Gez Köyü Kilisesi Gez Köyü Kilisesi Planı (H.Özkan)

2. Gezköyü Kilisesi

Erzurum Dadaşkent (Gez Köyü) semtinde bulunmaktadır. Kilisenin XVIII. yüzyıl sonlarında yapıldığı düşünülmektedir. Doğu-batı yönünde dikdörtgen bir alan üzerine kurulmuş olan kilise, 15.60 x 12.00 m. boyutlarındadır. Kilisenin ortasında bulunan kare kaideli, kademeli başlıklı dört sütunla iç mekan üç bölüme ayrılmıştır. Orta mekan yanlardan daha geniş ve yüksek tutulmuştur. Sütunlar birbirlerine yuvarlak kemerlerle bağlanmıştır.

Kilisenin asıl girişi batı cephesindedir. Yuvarlak kapı yüzeyden taşıntı yapan iki duvar payesi arasına alınmıştır. Dış mimarisinde herhangi bir süsleme unsuruna rastlanmayan kilisenin tüm süslemesi iç kısımda görülen freskolardan ibarettir. Kilisenin malzemesi ağırlıklı olarak moloz taş, köşeler , kapı ve pencere çerçevelerinde kesme taştır.

 

 

Demirciler Kilisesi Demirciler Kilisesi Planı (H.Özkan)

Bibliyografya

H.Yurttaş, H.Özkan, Z. Köşklü vd. Yolların, Suların ve Sanatın Buluştuğu Şehir Erzurum – 2008

H.Gündoğdu – A.A.Bayhan-M.Arslan, Sanat Tarihi açısından Erzurum – 2010

Yan taraf