ERZURUM HAMAMI

Erzurum Hamamı Planı ( R.H.Ünal) Erzurum Hamamı Soyunmalık

ERZURUM HAMAMI

Erzurum Gürcü Kapı semtindedir. Hamamın üzerinde yapım tarihi ile ilgili herhangi bir kitabesi yoktur. Plan ve mimari özellikleri XVII. Yüzyıla tarihlendirilmesi uygun düşmektedir.

Hamamın girişi düz atkı taşlı olup, üst kısmı yuvarlak kemerlidir. Soyunmalık kısmı kare planlıdır ve üzeri ikiz ahşap sütunlar tarafından taşınan sekiz dilimli ahşap kubbe ile kapatılmıştır. Soyunmalık kısmının ortasında mermerden yapılmış sekizgen, şadırvanlı bir havuz bulunmaktadır. Hamamın ılıklık kısmı beşik tonozla örtülüdür.

Sıcaklık veya yıkanma bölümü kare planlı olup üzeri kubbeyle kapatılmıştır. Sıcaklığın ortasında göbek taşı ve etrafında buraya açılan sekiz halvet hücresi bulunmaktadır. Hücrelerin üzeri çapraz tonozla örtülmüştür.

Hamamın beden duvarlarında moloz taş ve kesme taş, örtüsünde tuğla malzeme kullanılmıştır.


Bibliyografya

İ.H. Konyalı, Abideleri ve Kitabeleriyle Erzurum Tarihi

H.Yurttaş, H.Özkan, Z.Köşklü vd. Yolların, Suların ve Sanatın Buluştuğu Şehir Erzurum

A.Zeynel, Erzurum Ekonomisi

H.Gündoğdu, A.A.Bayhan, M.Arslan Sanat Tarihi Açısından Erzurum

Yan taraf