EMİR ŞEYH TÜRBESİ ve CAMİİ

EMİR ŞEYH TÜRBESİ ve CAMİİ

(Abbas Şeyh Türbesi)

Erzurum Tebrizkapı semtinde, Emirşeyh Mescidinin doğudan bitişiğindedir. Burasına Abbas Şeyh türbesi diyenlerde vardır.

Türbenin herhangi bir yerinde kitabesi yoktur. Türbenin kuzeye bakan 1.00 x 1.90 ölçülerindeki asıl kapısı taşla örülerek kapatıldığından, türbeye mescit içinden girilmektedir. Mescidin sol tarafında açılan bir kapıdan altı taş basamaklı merdivenle türbeye inilir. Türbe duvarlarının 0.80 cm. kadar yukarısından iki sivri kemerin taşıdığı sivri beşik tonoz türbeyi örter. İki kemerin ortasında ve tam yukarıda bir tonoz penceresi bulunmaktadır. Türbenin güney duvarında 0.89 x 1.27 m. ölçülerinde bir mihrap nişi bulunmaktadır.

Türbede tahta sandukalı üç mezar vardır. Sandukalar üzerinde yatırlarının hüviyetini gösterir kitabeleri yoktur.

Emir Şeyh Camii, ahşap destekli ve düz tavanlıdır. Mimari bir özelliği yoktur. Türbeye çok sonradan bitişik olarak yapılmıştır. Mescidin üstü ağaçla örtülmüş, sonradan çatı yapılmıştır. Ahşap minaresi günümüzde sacla kaplıdır.

Ketencizade Rüştü Efendi bu türbenin 575 (M.1179) senesinde yapıldığını bir beytinde ifade etmiştir.

Emirşeyh Türbesi Emir Şeyh Camii

BİBLİYOGRAFYA

A.Şerif Beygu, Erzurum Tarihi, anıtları, Kitabeleri 1936-İstanbul

H.Bekir Topdağı, Erzurum ve çevresinde Medfun Manevi Mimarlarımız

M.Nusret (Som), Tarihçe-i Erzurum

Zeki Başar, Erzurum İlindeki Ziyaret Yerleri

M.S.Çöğenli-A.Bayram, Erzurum’da Bulanan Meşhur Ziyaretgahlar

İ.H,Konyalı, Erzurum Tarihi

M.Taşyürek, Erzurum Türbeleri ve Ziyaret Yerleri

H.Yurttaş,H.Özkan,Z.Köşklü vd. Yolların, Suların ve Sanatın Buluştuğu Şehir Erzurum- 2008

Yan taraf