EMA�N FEHA�M PAAzA

EMA�N FEHA�M PAAzA 40mg cialis.

Emin Fehim PaAYa, Erzurum doAYumludur. Erzurum Azeyhler Medresesia��nin kurucusu olan Azeyh Mustafa Efendia��nin oAYludur. Pir Muhammed sA?lA?lesindendir. 1820 yA�lA�nda vefat eden Ankara Valisi Abdurrahman PaAYanA�n kardeAYidir.

Emin Fehim PaAYa Kars SancaAYA� mutasarrA�fA� olarak gA�rev yapmA�AYtA�r.

Emin Fehim PaAYa a�? Aziziyea�? ismiyle KudurA� Azerif ( yazarA� Ahmed ibn Muhammed Kuduri)adlA� eseri ArapA�adan tercA?me etmiAYtir. Super Tadarise online, buy clomid online.

Yan taraf