EMİN FEHİM PAŞA

EMİN FEHİM PAŞA

Emin Fehim Paşa, Erzurum doğumludur. Erzurum Şeyhler Medresesi’nin kurucusu olan Şeyh Mustafa Efendi’nin oğludur. Pir Muhammed sülâlesindendir. 1820 yılında vefat eden Ankara Valisi Abdurrahman Paşanın kardeşidir.

Emin Fehim Paşa Kars Sancağı mutasarrıfı olarak görev yapmıştır.

Emin Fehim Paşa “ Aziziye” ismiyle Kudurî Şerif ( yazarı Ahmed ibn Muhammed Kuduri)adlı eseri Arapçadan tercüme etmiştir.

Yan taraf