DURSUNOĞLU MÜŞTAK SITKI

DURSUNOĞLU MÜŞTAK SITKI

(1891 – 1975) Şair-Eğitimci

Müştak Sıtkı Dursunoğlu, 1891 yılında Erzurum’da doğdu. Babası İbrahim Hakkı Bey, annesi Nafia Hanımdır. Cevat Dursunoğlu’nun kardeşidir. İlkokulu Numune-i Terakki İbtidâi Mektebinde, orta öğrenimini Erzurum Rüşdiye ve Erzurum Mülki İdâdi Mektebi’nde okumuştur.

1917 yılında Erzurum Lisesi’nde edebiyat öğretmenliği görevine başladı ve 1950 yılında

emekli oldu. Hayatının son dönemini Ankara’da geçirdi. 5.4.1975 tarihinde vefat etti.

Müştak Sıtkı Dursunoğlu, Erzurum Albayrak Gazetesinde yazılar ve şiirler yazdı. Pek çok şiiri olduğu bilinmektedir. Ancak bunlar bir kitapta toplanıp yayınlanmamıştır.

İstiklal Marşımızın olmadığı dönemde aşağıdaki şiir marş olarak bestelenmiş, ilk olarak Erzurum Kongresinde, sonra Sivas Kongresinde okunmuş, İstiklal Marşı T.B.M.M. kabulüne kadar, Erzurum ve çevresindeki okullarda Milli Marş olarak okutulmuştur.

ERZURUM MARŞI

Tarihler ağlar vatan yanarken

Eller öz vatanda nâra atarken

Ufukta ümidin nuru batarken

İlk sesi haykıran yüce Erzurum

Vatanı kurtaran yüce Erzurum

Bir küçük depreniş bir atlayışla

Ümitler aşlayan bir şahlanışla

Altıbin senelik bir yaşayışla

Canavar ağzını yırtan Erzurum

Kahramanlıklara vatan Erzurum

Vatana ümitsin, bayrağa rehber

Tarihin bağrında sesin inilder

Milli vicdan doğar, senden alır fer

İlk sesi haykıran yüce Erzurum

Vatanı kurtaran yüce Erzurum


BİBLİYOGRAFYA

Sebahattin Bulut, Erzurum’da iz Bırakanlar

H.A.Kasır, Erzurum Şairleri

İhsan Ünivar, Erzurum Rehberi

A.Zeynel, Erzurum Eğitim Kurumları Tarihi

 

Yan taraf