DUMLU BABA ZİYARETİ

DUMLU BABA ZİYARETİ

Dumlu Bucağının 5 kilometre kuzeyinde ve üç bin metre yüksekliğinde, Dumlu dağındadır. Bu ziyarete Güngörmez köyünden gidilir. Tepede muhafaza duvarları içine alınmış bir mezarlık vardır. Dumlu Babanın mezarının bu mezarlıkta olduğu söylenmektedir. Hangi mezarın Babaya ait olduğu bilinmemektedir. A.Ş.Beygu “ Halk arasında kudsi bir anane halinde yaşayan söylentiye göre miladın 9 uncu asrında Mâvera’ ün nehr’den Dumlu adında gelen bir Türk evliyası bu su kaynağı yanında yerleşmiş, kendi adını bu dağa ve suya vermiştir” demektedir.

Fırat nehrinin kaynağını oluşturan suyun çıktığı yer 25 metrekare civarında bir havuzdur.


BİBLİYOGRAFYA

Abdurrahim Şerif Beygu, Erzurum Tarihi, Anıtları, Kitabeleri – 1936 İstanbul

Zeki Başar, İçtimai Adetlerimiz-İnançlarımız ve Erzurum İlindeki Ziyaret Yerlerimiz-1972

Bekir Topdağı, Erzurum ve Çevresinde Medfun Manevi Mimarlarımız (Sunan Ekrem Bakırcı)

 

 

Yan taraf