DAi??NAi?? MEHMED RAAi??F

http://2.bp.blogspot.com/-BJJDFf2RlSk/UCZDZ8XMfkI/AAAAAAAALvg/i1cI04GRcpE/s1600/Mehmet+Raif+Din%C3%A7..jpg

DAi??NAi?? MEHMED RAAi??F

(1874-1949) Erzurum Milletvekili

Mehmed Raif DinAi??, 7 AAYustos 1290 (1874)tarihinde Erzurum Murad PaAYa Mahallesinde doAYdu. Hoca Raif Efendi diye tanAi??nAi??r. BabasAi?? Ulemadan Mehmed Nuri Efendi, annesi Ai??ffet HanAi??mai??i??dAi??r. NA?ibzA?de namAi??yla anAi??lan bir sA?laleye mensuptur. Ai??lk tahsilini ve RA?AYdiyeai??i??yi Erzurumai??i??da okudu. Erzurum Yetim Mustafa Hoca Medresesinde dini eAYitimini tamamladAi??. Ai??mtihanla Ai??stanbul Mektebi NA?svabai??i??a (KadAi?? yetiAYtiren okul) girdi ve mezun oldu.

16 Azubat 1895-21 Temmuz 1899 tarihleri arasAi??nda Ai??spir SancaAYAi??nda Niyabeti Azeriye (KadAi?? Vekili) olarak gAi??rev yaptAi??. Ayni gAi??revi Urfa, BayazAi??t, GA?mA?AYhane SancaklarAi??nda da yaptAi??. 28 AAYustos 1910ai??i??da Erzurum Vilayeti Merkez KadAi??sAi?? olarak tayin edildi. Mehmed Raif Efendi, OsmanlAi?? Meclisi Mebusanai??i??Ai??n II. seAi??im dAi??neminde ve III. SeAi??im dAi??neminde Erzurumai??i??dan milletvekili seAi??ildi.

Mehmed Raif Hoca 02.12.1918ai??i??de Ai??stanbulai??i??da Vilayet-i Azarkiyye-i MA?dafaa-i Hukuk-Ai?? Milliye Cemiyetiai??i??nin kurucularAi??ndandAi??r. Ayni zamanda bu cemiyetin Erzurum Azubesi kuruluAYunda ve BaAYkanlAi??AYAi?? gAi??revinde bulundu.

23 Temmuz 1919ai??i??da yapAi??lan Erzurum Umumi Kongresiai??i??ne Erzurum merkez delegesi olarak katAi??ldAi??. Kongrenin aAi??Ai??lAi??AY konuAYmasAi??nAi?? yaptAi??. Kongre sonunda oluAYan dokuz kiAYilik Heyet-i Temsiliyeai??i??ye seAi??ildi. Erzurum adAi??na Sivas Kongresiai??i??ne katAi??ldAi??.

Mehmed Raif Hoca 21.7.1923ai??i??te yapAi??lan TBMM II. DAi??nem seAi??iminde Erzurumai??i??dan Milletvekili seAi??ildi. TBMM iAi??in daha sonra yapAi??lan seAi??imlerde V. DAi??nemde Zonguldak, VI. DAi??nemde Rize, VII. ve VIII. DAi??nemlerde de Erzurumai??i??dan milletvekili seAi??ildi.

Mehmet Raif DinAi??, diAYer namAi?? ile NA?ibzA?de Raif Hoca iki defa evlenmiAY olup birinci eAYi Fatma Behiye hanAi??m, ikinci eAYi Bihan HanAi??mdAi??r ve dAi??rt Ai??ocuk babasAi??dAi??r. Raif Hoca 3 Ekim 1949ai??i??da milletvekili iken Ankaraai??i??da vefat etti. MezarAi?? Ai??stanbul KanlAi??caai??i??dadAi??r.


Bibliyografya

M. TaAYyA?rek, Erzurum Kongresi ve I. BMMai??i??de Erzurum Milletvekilleri Y. Ai??il, Erzurum Kongresine KatAi??lan Delegeler S. Bulut, Erzurumai??i??da Ai??z BAi??rakanlar TBMM Milletvekili albA?mA?

Yan taraf