ÇORUH NEHRİ

Çoruh Nehrinde Rafting sporu

ÇORUH NEHRİ

Çoruh Nehri İspir İlçesinin güneyindeki Mescit Dağının (3239 mt.) batı yamaçlarından doğar. Başlangıçta batı doğrultusunda akarken Bayburt önlerinde bir yay çizerek kuzeye yönelir. Çoruh Nehri’nin uzunluğu 466 km.dir ve bunun 442 km.si Türkiye sınırları içerisindedir. Çıkışından Bayburt hududuna kadar (İspir Çormeli bölgesi) kesiminde ve Bayburt’tan sonra İspir bölgesindeki kesimde Çoruh vadisi, her iki tarafındaki dağların 3000 mt’yi aşan yükseltileri arasında, Türkiye’nin en derine gömülmüş vadilerindendir. Çoruh Nehri, Yusufeli’ni geçtikten sonra en önemli kolu olan Oltu Çayını (151 km uzunluğunda) alarak yoluna devam eder ve Artvin Muratlı yakınlarında Türkiye topraklarından ayrılır. 24 km.si Türkiye dışında kalan Çoruh nehri Gürcistan-Batum yakınlarında Karadeniz’e dökülür. Çoruh Nehri 1992 yılında İspir önlerinden başlayan rafting (akarsu krosu) sporuna açılmıştır.

 

 

Yan taraf