ÇORTAN MESCİDİ I

ÇORTAN MESCİDİ I

Erzurum Pelit Meydanı Çortan Mahallesinde yer almaktadır. Üzerinde kitabesi bulunmayan yapı üslup özellikleri bakımından 18. Yüzyıla tarihlendirilebilir.

Çortan mescidi küçük ölçülerde olup ahşap direklidir. Son Cemaat yeri niteliğinde basit bir giriş bölümü yer alır. İçeride kesme taştan mukarnas kavsaralı mihrabı vardır. Kısa gövdeli ahşap minaresi sacla kaplıdır.


Bibliyografya

H.Yurttaş,H.Özkan,Z.Köşklü v.d. Yolların, Suların ve Sanatın Buluştuğu Şehir Erzurum-2008

Yan taraf