CİMCİME SULTAN KÜMBETİ

CİMCİME SULTAN KÜMBETİ

(Cimcime Hatun Kümbeti)

Erzurum- Cumhuriyet caddesi üzerinde bulunan kümbettir. Kümbetin sahip ve tarihini gösterir kitabesi yoktur. A.Ş.Beygu “ Kümbetin kime ait olduğunun kitabe ve belgelere göre anlaşılmadığı, ancak şehir halkı buranın Cimcime Sultan Türbesi olduğunu rivayet ettiğini, kümbetin tarihe geçmeyen Erzurum Emirlerinden birine ait olduğu zannedilir” demiş, bazı kaynaklarda da türbede Firuze adlı bir kadının yattığı belirtilmiştir. . Genel olarak XIII. Yüzyıl sonu XIV. Yüzyıl başlarında yapıldığı tahmin edilmektedir.

Cimcime Sultan kümbeti dıştan ve içten silindirik planlıdır. İçten kubbe, dıştan konik külah ile örtülüdür. Doğu, batı ve güneye açılan üç pencere ile kümbetin içerisi aydınlatılır. Kümbetin girişi kuzeydedir.

Kümbetin gövdesini on iki yuvarlak, oldukça kalın ve basık kemer çevrelemektedir. Gövdenin üstündeki motifli kuşakla kubbe saçağına varılır.

İçmekanda ki güney penceresi ayni zamanda mihrap görevini de üstlenmiştir. Mihrap dikdörtgen çerçeve içerisine alınarak, üç sıra mukarnasla çevrelenmiştir. Kümbet içeriden kubbe ile kapatılmış olup çok sadedir.

Cimcime Hatun (Sultan) Kümbetinde içte ve dışta kesme taş malzeme kullanılmış, duvar içlerinde moloz dolgu bulunmaktadır.


BİBLİYOGRAFİ

A.Şerif Beygu, Erzurum Tarihi Anıtları, Kitabeleri – 1939

H.Bekir Topdağı, Erzurum ve Çevresinde Medfun Manevi Mimarlar

H.Yurttaş,H.Özkan,Z.Köşklü,vd.Yolların, Suların ve Sanatın Buluştuğu Şehir Erzurum – 2008

H.Gündoğdu, A.A.Bayhan,M.Arslan Sanat Tarihi Açısından Erzurum – 2010

Yan taraf