ÇİFTE MİNARELİ MEDRESE ÇEŞMESİ

ÇİFTE MİNARELİ MEDRESE ÇEŞMESİ

Çifte Minareli Medresenin taç kapısının doğu tarafındadır.

Çifte Minareli Medresenin yapıldığı tarih (XIII. Yüzyıl sonu) çeşmenin de yapım tarihidir. Erzurum çeşmelerinin en eskisidir. Cephe çeşmesi olarak yapılmış ve taç kapının yanına anıtsal nitelikleri ile yerleştirilmiştir.

Çeşme, taç kapıdan itibaren gelen ve yataya düzenlenmiş biri yarı daire, diğeri üçgen kesitli iki silme ile çerçeveledikten sonra yine silmeler yataya dönüşüp, cephe yan dayanağını da kat ederek devam etmektedir. Dikdörtgen çerçeve içerisine alınmış olan çeşme, sivri kemerlidir.

Kesme taş malzemeden yapılan çeşmenin suyu akmamaktadır.


Bibliyografya

İ.H. Konyalı, Abideleri ve Kitabeleri ile Erzurum Tarihi – 1960 H.Yurttaş,H.Özcan,Z.Köşklü, vd. Yolların, Suların ve Sanatın Buluştuğu Şehir Erzurum – 2008

Yan taraf