ÇAT İLÇESİ TÜRBE VE ZİYARETLER

ÇAT İLÇESİ TÜRBE VE ZİYARETLER

ARDIÇ ZİYARETİ

Babaderesi köyü sınırları içerisinde köy sakinlerinin Öğle Tepesi dedikleri tepenin üstünde, yalı bir ardıç ağacı yanındadır. Moloz taşlarla yapılmış, baş ve ayak taraflarına büyük taşlar konulmuş bir mezardır. Yatırının bir rivayete göre köye adını veren ermişlerden bir baba, diğer bir rivayete göre şehit bir zat olduğu sanılmakta ve mezarı ziyaret edilmektedir.

BÜYÜK GÖKÇÜ ZİYARETİ

Bu ziyaret Çat ilçesi Tuzluca Mahallesi sınırları içinde kendi adını taşıyan büyük Gökçü Tepesi üstündedir. Moloz taşlarla yapılmış bir mezardır. Yatırının bir şehit kişi olduğu kabul edilerek ziyaret edilmektedir.

ÇİLLİOĞLU ZİYARETİ

Parmaksız köyü kuzeyindeki Çillioğlu tepesindedir. Moloz taşlardan yapılmış bir mezardan ibarettir.

EMİR ZİYARETİ

Yavi Köyü’nün önünde adi taştan yapılmış bir mezardır. Mezarın yatırının kimliği hakkında bir bilgi yoktur. Emir unvanını taşıması bu zatın asrının büyüklerinden olduğunu göstermektedir. Mezarı çok eskiden beri ziyaret olunur.

GÖKÇE ŞEYH ZİYARETİ

Gökçe Şeyh Köyü’nde, Sarıtaş tepesinin batı yamacında bulunan, moloz taşlarla yapılmış bir mezardır. Yatırının evliyadan bir kimse olduğu bilinerek ziyaret edilmektedir.

HIRHAL ZİYARETİ

Işkınlı (Karir) Köyü’nün güneyinde kendi adını taşıyan Hırhal Tepesi’ndedir. Moloz taşlarla yapılmış bir mezardan ibarettir. Yatırının evliyadan biri olduğu rivayet edilmektedir.

IŞIKLI ZİYARETİ

Bardakçı Köyü güney batısında kendi adını taşıyan yüksek bir dağın tepesindedir. Muhafaza duvarları içine alınmış moloz taşlarla yapılmış tek mezardan ibarettir.

OYUKLU ZİYARETİ

Çat ilçesi merkezinde bir tepenin üzerindedir. Moloz taşlarla yapılmış, baş ve ayak tarafına büyük taşlar konulmuş dört metre uzunluğunda bir mezardır. Yatırının bir şehit kişi olduğu kabul edilerek ziyaret edilmektedir.

KUMAŞLI ZİYARETİ

Aşağı Kumaşlı köyü doğusunda moloz taşlarla yapılmış bir mezardır. Yatırının şehit kişi olduğu sanılmaktadır.

MOLLA RESUL TÜRBESİ

Şeyh Hasan köyü güney batısında bir tepenin üstünde, muhafaza duvarları içine alınmış baş taşı kavuklu güzel bir mezardır. Yatırı Molla Resul Nakşi tarikatı şeyhlerinden seyyid, alim ve

zahit bir zattır. 115 yaşlarında iken H.1370, M.1950 yılında vefat ettiği mezar kitabesinden okunmaktadır.

SARI BABA ZİYARETİ

Parmaksız köyü batısında, kendi adını taşıyan tepenin yamacında, moloz taşlarla yapılmış mezarın kitabesi yoktur. Yatırı Sarıbaba’nın evliyadan bir zat olduğu rivayet olunur.

ŞEHİTLER ZİYARETİ

Parmaksız köyü kuzeyine düşen Şehit Dağı’nın üstünde moloz taşlarla yapılmış kitabesiz bir mezardır.Yatırının şehit kişi olduğu rivayet olunur.

ŞEYH EMİN EFENDİ ZİYARETİ

Çat ilçesi Parmaksız köyü Camii içinde, girişte sol tarafta, ağaç parmaklıkla ayrılmış bölümdedir. Düzgün kesme taştan yapılmış baş taşı kavuklu bir mezardır. Yatırı Şeyh Emin Efendi Nakşi tarıkatına mensup alim, abid bir zattır. 63 yaşında H. 1345, M.1926 yılında vefat etmiştir.


Bibliyografya

Bekir Topdağı,(Sunan Ekrem Bakırcı) Erzurum ve Çevresinde Medfun Manevi Mimarlar

Zeki Başar, İçtimai adetlerimiz- inançlarımız ve Erzurum İlindeki Ziyaret Yerleri

Yan taraf