A�AMURLULU MUHAMMED SIDDIK AzANLI

zpak by mail. A�AMURLULU MUHAMMED SIDDIK AzANLI

(1921-1994) Kanaat A�nderi

Muhammet SA�ddA�k AzanlA�, 1337 (1921) yA�lA�nda Erzuruma��da Cennetzade Camii civarA�ndaki baba evinde doAYdu. BabasA� HacA� Hasan Efendia��dir. HafA�zlA�AYA�nA� Hoca olan babasA�nA�n yanA�nda yaptA�. BabasA�nA�n vefatA� A?zerine eAYitimine devam edemedi.

Muhammed SA�ddA�k Efendia��nin A?vey annesi ve hanA�mA� Horasan A�lA�esi A�amurlu kA�yA?nden olduklarA� dolayA� kendisine a�?A�amurlulua�? lakabA� takA�lmA�AYtA�r. A�amurlulu M.SA�ddA�k AzanlA�, Erzurum Mahalle BaAYA� semtindeki dA?kkanA�nda esnaflA�k yapardA�. OldukA�a mA?tevazi olan bu dA?kkan hafA�zlA�k eAYitimi yapanlarA� dinlemek iA�in bir vesileydi. Ayni zamanda evinin bir kA�AYesinde jandarmanA�n, polisin takiplerine aldA�rmadan her yA�l onlarca hafA�z yetiAYtirir, bunlarA�n iaAYelerini temin ederdi.

A�amurlulu Hoca, hastaneleri gezer, ihtiyaA�lA� hastalarA� tespit eder, imkA?nlarA� dA?hilinde ihtiyaA�larA�nA� gidermeye A�alA�AYA�rdA�. TanA�sA�n tanA�masA�n A�len kiAYilerin baAYucunda Yasin-i Azerif okuyucusu veya mezar tanzimcisi olarak bulunurdu. DA?nya A�apA�nda derece alabilecek gA?zellikte Kura��A?nA� Kerim okurdu. Muhammed SA�ddA�k AzanlA� (A�amurlulu Hoca) 26 Ocak 1994 tarihinde Beraat Kandili gA?nA?nde vefat etti.


Bibliyografya

M.S.Aras, Erzruma��un Manevi MimarlarA� Super Tadarise without prescription, generic clomid.

Yan taraf