A�AAzLAYAN MA?AzTAK

A�AAzLAYAN MA?AzTAK baclofen no rx, oxcarbezapine for gabapentin withdrawl. online Zoloft.

(1887-1957)

MA?AYtak A�aAYlayan, 1887 yA�lA�nda A�spira��de doAYdu. BabasA� A�spir Bidayet Mahkemesi BaAYazasA� HacA� HafA�z Mustafa Efendi, annesi Atike HanA�mA�dA�r.

MA?AYtak A�aAYlayan RuslarA�n A�spira��den A�ekilmeleri A?zerine A�spir MA?ftA?sA? BaAYkapan ve ilA�enin ileri gelenleri ile birlikte a�?A�spir MA?dafaa Cemiyetinia�? kurmuAYtur. Ermenilere karAYA� yapA�lan mA?cadelenin kahramanlarA�ndandA�r. Cumhuriyet ilanA�ndan sonra A�l A�zel A�dare seA�imlerinde A�spir EncA?men A?yesi olarak seA�ilmiAY ve bu gA�revini de baAYarA� ile yapmA�AYtA�r.

MA?AYtak A�aAYlayan 1957 yA�lA�nda Bayburta��ta vefat etmiAY ve Bayburt MezarlA�AYA�na defnedilmiAYtir.


Bibliyografya

Recep Murat GeA�ikli, Erzuruma��da Siyasi Hayat

S. AzehitoAYlu, A�spira��in KurtuluAYu

M. Y. A�aAYlayan, Azu Bizim A�spir

Yan taraf