A�AAzIL NECDET

A�AAzIL NECDET

(1956- ) Akademisyen yazar

Necdet A�aAYA�l, 02.08.1956 tarihinde A�spira��de doAYdu. Erzurum A�mam Hatip Lisesinden mezun oldu ve A�mamlA�k gA�revine baAYladA�. AtatA?rk A?niversitesi A�lahiyat FakA?ltesine devam ederek Temel A�slam Bilimleri BA�lA?mA?nden 1992 yA�lA�nda mezun oldu. DoktorasA�nA� tamamlayA�p 2003 yA�lA�nda Yrd. DoA�ent, 2006 yA�lA�nda doA�ent ve 2011 yA�lA�nda Tefsir Anabilim DalA� profesA�rA? oldu.


Prof.Dr.Necdet A�aAYA�la��A�n yayA�mlanmA�AY eserleri;

  1. A�lahi KelA?mA�n TabiatA� (SA�zden YazA�ya) a�� 2003
  2. Cialis Soft buy online, purchase Zoloft.

  3. Kura��an-A� Kerim ve KitabA� Mukaddes Mukayesesine A�zgA?n Bir YaklaAYA�m a�� 2005
  4. Kura��ana��A�n BelA?gat ve Fonetik YapA�sA� a�� 2005
  5. Din Dili ve Mecaz – 2008

when will cymbalta go generic.

Yan taraf