BİLGİLİ ALİ SİNAN

BİLGİLİ ALİ SİNAN

(1964-) Akademisyen Yazar

Ali Sinan Bilgili, 01.02.1964 tarihinde Oltu ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Oltu’da yaptı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden 1985 yılında mezun oldu. Doktorasını Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde 1995 yılında tamamladı ve ayni yıl Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümünde Yrd. Doçent oldu. 2005 yılında Doçent, 2010 yılında Profesörlüğe yükseldi.


Prof. Dr. Ali Sinan Bilgili’nin yayımlanmış eserleri;

  1. Osmanlı Döneminde Tarsus Sancağı ve Tarsus Türkmenleri,
  2. Osmanlı Arşiv Belgelerinde Kızıldeli (Seyyid Ali Sultan) Zaviyesi (1401-1852) (S.Tozlu ile birlikte) – 2010
  3. Osmanlı Arşiv Belgelerinde Nusayriler ve Nusayrilik (1745-1920) – 2010 ( S.Tozlu ve U.Akbulut ile birlikte – 2010
  4. Bilimsel Araştırma Yöntemleri (A. Azar, H. Arslan, E. Bozkurt, G. Başol ile birlikte) 2008
Yan taraf