BAKIR KEMAL

BAKIR KEMAL

(1979 – ) Akademisyen Yazar

Kemal BakA�r, 25.01.1979 tarihinde A�spira��de doAYdu. AtatA?rk A?niversitesi KazA�m Karabekir EAYitim FakA?ltesia��nden 2001 yA�lA�nda mezun oldu. SA�nA�f A�AYretmeni olarak A�AYretmenlik yapA�ldA�. 2006 yA�lA�nda AtatA?rk A?niversitesi K.K.EAYitim FakA?ltesi AraAYtA�rma GA�revlisi oldu. A.A?. Sosyal Bilimler EnstitA?sA?a��nde 2012 yA�lA�nda doktorasA�nA� tamamladA�.

Dr. Kemal BakA�ra��A�n yayA�mlanmA�AY eseri; a�?Demokratik EAYitim, John Dewey`in EAYitim Felsefesi A?zerine”, 2012, buy baclofen, can you take nolvadex every other day. acquire zithromax.

Yan taraf