ARAS NEHRA�

ARAS NEHRA�

Aras Nehri, BingA�l daAYA�nA�n kuzeybatA� yamaA�larA�nA�n zirveye yakA�n kesimlerinde (3194 m rakA�mda) A�ok sayA�da kaynak sularA�nA�n birleAYmesi ile oluAYur. Bu noktadan Hazar Denizine dA�kA?ldA?AYA? yere kadar uzunluAYu 1059 km. olup, bunun 548 kilometresi TA?rkiye topraklarA� A?zerinde bulunmaktadA�r. Nehir doAYu istikametinde akarken Tekman havzasA�ndan geA�er. Tekman havzasA�na bakan PalandA�ken daAYA�nA�n (3176 m) yamaA�larA�ndan, Azahvelet daAYA� (2654 m), Nalbant daAYA� (2899 m) ve Sakaltutan daAYA�ndan (2402 m) inen dereler A�rmaAYa karA�AYA�r. Keza Tekman havzasA�nda Arasa��A�n saAY taraftan aldA�AYA� kollar ise BingA�l daAYA�nA�n kuzeydoAYu yamaA�larA�n kaynaAYA� olan derelerle, daha doAYuda ki AkdaAYa��dan (2881 m.) gelen derelerdir.

Kuzeye doAYru akarken KarayazA� tarafA�ndan gelen A�A�kA�lgan deresini alan Aras Nehri, doAYudaki TopA�u daAYA� ve batA�daki Sakaltutan daAYA� arasA�nda bulunan dar vadiyi geA�erek Pasin ovasA�na aA�A�lA�r. KaynaAYA�nA� PalandA�ken ve KargapazarA� daAYA�ndan alan derelerin toplanarak oluAYturduAYu Pasin Suyu ile A�oban Dede kA�prA?sA? mevkiinde birleAYir. A�lhanlA�lar zamanA�nda vezir Emir A�oban tarafA�ndan 1297 yA�lA�nda yaptA�rA�lan ve yaptA�ranA�ndan dolayA� A�oban Dede KA�prA?sA? adA� ile anA�lan yedi kemerli (1878a��de yapA�lan tamiratla bir gA�zA? iptal edilerek altA� kemerli olan) taAY kA�prA?nA?n altA�ndan geA�er. Pasin ovasA�nA�n bu kA�prA?den aAYaAYA�sA�na a�?AAYaAYA� Pasina�?, yukarA�da kalan kesimine ise a�?YukarA� Pasina�? adA� verilir.

Aras Nehri, Horasana��A� geA�tikten sonra Zivin A�ayA�nA� alA�r ve Erzuruma��u terk eder.

Zivin A�ayA� 1878 Berlin AntlaAYmasA�ndan itibaren kA�rk yA�l TA?rkiye ile Rusya arasA�nda sA�nA�rA� oluAYturdu.


Zenegra without prescription, tadalafil generico paypal. lioresal without prescription zovirax without prescriptions. . Bibliyografya

Besim Darkot, M.E.B A�. A. 1.cilt

Metin Tuncel, T.D.V.A�.A. 3.cilt

Yan taraf