ANE HATUN TÜRBESİ

ANE HATUN TÜRBESİ

(Gürcü Beyi Morav Hanın kızı)

Erzurum Muratpaşa Mahallesinde, Muratpaşa Camii haziresi güney köşesinde, yol kenarındadır.

Türbenin kuzeydoğu ayağında 33 x 42 ebadındaki mermer kitabe şu şekildedir:

Ah kim bu kızı MORAV Hanın – gitti bir narire’i hüsn idi şeha

Cennete arz-i cemal etdikde – reşkedüp hıdmetin itti hûra

Zumî der tarihini tiz öldü – Nâzeninim ANE HANIM hayfa (sene 1059)

Kitabeye göre burada ( IV. Sultan Mehmet zamanında) H.1059, M.1649 yılında ölen Morav Hanın çok güzel ve nazlı kızı ANE HANIM medfundur.

Türbede biri büyük ikisi küçük olmak üzere üç mezar vardır. Büyük mezar Ane Hanım’a aittir. Diğer iki küçük mezarın kitabeleri okunmaz hale geldiğinden, yatırların hüviyetlerinin tespitine imkan yoktur.

Osmanlı döneminin kare planlı ve baldeken denilen tarzda düzenlenmiş türbedir. Dört ayağın üzerine oturan bir kubbe ile kapatılmıştır. Ayaklar birbirlerine sivri kemerlerle bağlanmıştır. Dört tarafı açık olana türbe 3.38 x 3.38 m. ölçülerindedir. Kesme taş malzemeden yapılan türbenin zemini de taştır.


Bibliyografi

İ.H.Konyalı, Abideleri ve Kitabeleri ile Erzurum Tarihi

H.B.Topdağı, Erzurum Manevi Mimarları

M.Çelik Erzurum Kitabı

M.S.Çöğenli-Ali Bayram Erzurum Ziyaret Yerleri

H.Yurttaş-H.Özkan-Z.Köşklü-vd, Yolların, Suların ve Sanatın Buluştuğu Şehir Erzurum 2008

H.Gündoğdu, A.A.Bayhan, M.Arslan Sanat Tarihi Açısından Erzurum 2010

Yan taraf