ALVARLI MUHAMMED LA?TFA� EFE

ALVARLI

MUHAMMED LA?TFA� EFE

(1868 a�� 1956)

MutasavvA�f a�� AYair

NakAYibendi AYeyhi

Muhammed LA?tfi (Budak) Efendi, 1868 yA�lA�nda Hasankale (Pasinler) ilA�esinin KA�ndA�AYA� kA�yA?nde doAYdu. BabasA� Hoca HA?seyin Efendi, annesi Seyide Hatice HanA�ma��dA�r. A�lk A�AYrenimini babasA�ndan aldA�ktan sonra medreseye devam ederek, zamanA�n tanA�nmA�AY alimlerinin derslerini takip etti.

1891 yA�lA�nda Hasankalea��nin SivaslA� Camiia��ne imam tayin edildi. Ayni yA�l babasA� ile birlikte Bitlisa��e giderek, NakAYibendi AYeyhi Muhammed Pir-i KA?frevia��ye intisap etti. RiyA?zetini tamamladA�ktan sonra AYeyhinin halifesi olarak Hasankalea��ye dA�ndA?. Bir sA?re buradaki gA�revine devam etti. Daha sonra Erzuruma��un Dinarkom kA�yA?nde imamlA�k yaptA�.

12 Azubat 1916 tarihinde RuslarA�n Erzurum ve A�evresini iAYgale baAYlamasA� A?zerine Yavi kA�yA?nde gA�revine devam etmiAYtir.

RuslarA�n A�ekilmeye baAYlamalarA� ve Ermenilerin katliama giriAYmeleri A?zerine Yavi ve A�evresindeki kA�ylerden topladA�AYA� altmA�AY kadar gA�nA?llA? ile Oyuklu kA�yA? yakA�nlarA�nda bulunan dA?AYman karargahA�na saldA�rdA�, dA?AYmanA� pA?skA?rterek etkisiz hale getirdi. Daha sonra Haydari BoAYazA�a��ndaki Zerdige kA�yA?nde nizami orduyla birleAYerek 12 Mart 1918 gA?nA? Erzuruma��a girdi. Ayni gA?n babasA� AYehit dA?AYtA?.

Erzuruma��un kurtuluAYundan sonra Hasankalea��ye dA�ndA? ve Alvar kA�yA? halkA�nA�n isteAYi A?zerine oraya yerleAYti. Halk arasA�nda a�? Alvar A�mamA�a�? ve a�?Efe Hazretleria�? unvanA�yla tanA�ndA�. NakAYibendi-HA?lidi AYeyhi olarak 1939a��a kadar bu kA�yde, bu tarihten sonra da Erzuruma��da bA�lge halkA�nA� irAYad ile meAYgul oldu. 12 Mart 1956a��da vefat etti. Cenazesi Alvar kA�yA?a��nde, AYu anda bir tA?rbeye dA�nA?AYen yerde defnedildi. (VefatA�ndan sonra ailesi Budak soyadA�nA� bA�rakA�p a�?MazlumoAYlua�? soyadA�nA� almA�AYtA�r.)

AlvarlA� Muhammed LA?tfi Efe, Erzuruma��un son zamanlarda yetiAYtirdiAYi A?nlA? isimlerden biri olup, AYair, mutasavvA�f, A?lim AYahsiyettir. Aziirlerinde dini-tasavvufi konular aAYA�rlA�ktadA�r.

AlvarlA� Efe AYiirlerinde a�?LA?tfia�? mahlasA�nA� kullanmA�AYtA�r. Muhammed LA?tfi Efea��nin AYiirleri, mektuplarA� ve nesirleri A�lA?mA?nden sonra oAYlu Seyfeddin MazlumoAYlu tarafA�ndan derlenerek, a�?HA?lA?satA?a��l a�� HakayA�k ve MektA�bat-A� HA?ce Muhammed LA?tfia�? adA� altA�nda, AvlarlA� Efe Hazretleri A�lim ve Sosyal Hizmetler VakfA� tarafA�ndan yayA�nlanmA�AYtA�r (1974-A�stanbul). Bu kitapta 700a��A? aAYkA�n AYiir mevcuttur.

AlvarlA� Muhammed LA?tfi Efe, A�mrA? boyunca dA?nya malA�na sahip olmayA� hiA� arzu etmemiAY, vefat ettiAYi gA?ne kadar sofrasA�na misafirsiz oturmamA�AY, insanlarA� incitmemeyi ve hiA�bir ferdi hor gA�rmemeyi kendisine dA?stur edinmiAY, hA?lA?sa AhlA?k-i Muhammedi kendisinde tekA?mA?l etmiAY bir insani kA?mildir.

ERZURUM DESTANI BAYRAM O BAYRAM OLUR
maxifort zimax medicine.

Erzurum kilidi mA?lk-i islA?mA�n MevlA? bizi afvede

MevlA?ya emA?net olsun Erzurum. GA�r ne gA?zel iyd olur

Erzurum dermendi ehl-i imanA�n CA?rm A? hatA?lar gider

MevlA?ya emA?net olsun Erzurum. Bayram o bayram olur

Rabbim beldemize merhamet ede Merhamet ede RA?him

Ahalisi rA?h-A� MevlA?ya gide DermanA� vere HakA�m

Enbiya evliya bir himmet ede LA�tfede lA�tf-i KadA�m

MevlA?ya emanet olsun Erzurum. Bayram o bayram olur

 

Binlerce bin mA?dfA?n evliyA?sA� var Feyz-i muhabbet-i Hak

Zahir bA?tA�n nice asfiyasA� var NA�r-i hidA?yet siyA?k

Feyz-A? berekA?t-A� KibriyasA� var Cennet-i A?a��la durak

MevlA?ya emA?net olsun Erzurum. Bayram o bayram olur

Rabbim hA�fzeyle dA?AYman AYerrinden Hakka��A� seven merd-i AYA�r

Gazab gA�stermeye berr-A? bahrinden Kalbi olur mA?stenir

Hususa ki Erzuruma��un AYehrinden Allah ola dest-i gA�r

MevlA?ya emA?net olsun Erzurum. Bayram o bayram olur

Kalblerinde dolsun feyz-i RabbA?ni Merhametin kA?nA�dA�r

AhA?lisi bulsun rahmi RahmA?ni Afv u kerem AYA?nA�dA�r

LA?tfi Erzuruma��dan gA�rdA?n ihsani Hep anA�n ihsA?nA�dA�r

MevlA?ya emA?net olsun Erzurum. Bayram o bayram olur

SEYREYLE GA?ZEL

Seyreyle gA?zel kudret-i MevlA? neler eyler

Allaha��a sA�AYA�n adl-i TeA?lA? neler eyler

Elbet yA?rA?tA?r fermA?nA�nA� KA?dir u KayyA�m

Herkese lA?lik sA�rr-A� tecellA? neler eyler

A�lemleri var eyleyen Allahua��AlA�ma��dir

GA�zler gA�recek mihr-i muA?lla neler eyler

EltA?f-A� KadA�m rahm-A� AzA�m BA?rA� TeA?lA?

Kerem-i KerA�m AYems-i mA?cellA? neler eyler

LA?tfi der-i dergA?h-A� A�lA?hA�a��de sebA?t et

NazlA� niyA?z et Hakka��a temennA? neler eyler


BA�BLA�YOGRAFYA

Selahattin KA�yA�cA�, T.D.V.A�slam Ansiklopedisi 2.cilt

H.Ali KasA�r, Erzurum Azairleri

S. Bulut, Erzuruma��da A�z BA�rakanlar

A.ErsA�z , AvlarlA� Efe Hazretleri

T. Karabey, Azehri MA?bA?rek Erzurum

H.B. TopdaAYA�, Erzurumun Manevi MimarlarA�

S.MazlumoAYlu, Azehri Erzurum

M.A�elik, Erzurum KitabA�

Yan taraf