ABDÜRRAZZAK ALİ EFENDİ

ABDÜRRAZZAK ALİ EFENDİ
(d.1842 / ö.1907) Seyyid-Din bilgini

Abdürrazzak Ali Efendi, 1258 (M.1842) yılında Erzurum’da doğdu. Babası, Erzurum Nakibü’l-Eşrafından olup, seyyidlerden Gedâyizâde Muhammed Efendi’dir. Devrinin bilinen ilimlerini tahsil edip Solakzâde Ahmed Tevfik Efendi’den icazet aldı.

Abdürrazzak Ali Efendi, Erzurum Ahmediye Medresesi’nde ders okutmaya başladı ve babasının vefatından sonra Erzurum’un Nakîbü’l-Eşraflığı verildi. Daha sonra Sümbül Efendi Hazretleri’nin bir manevî işareti üzerine İstanbul’a gelip, onun özel hücresine yerleşti ve uzun yıllar boyunca bu hücrede ibadetle meşgul oldu.

Bilahare tekrar Erzurum’a dönen Seyyid Abdurrazzak Ali Efendi, 1325 (m.1907) yılında Erzurum’da vefat etti.

Abdürrezzak Ali Efendinin eserleri:

1-Helal ve Haram Risalesi,

2-Müsâvât-ı Aded-i Hurüfat,

3-Manzûme-i Nüfüs-ı Seb’a,

Yan taraf