ABDURRAHMAN PAŞA

ABDURRAHMAN PAŞA

(D.1166/1750- Ö.1236/1820)Erzurum Müftüsü ve Vali

Abdurrahman Efendi, 1750 Erzurum doğumludur. Erzurum Şeyhler Medresesi’nin kurucusu olan Şeyh Mustafa Efendi’nin oğludur. Pir Muhammed sülâlesindendir. Kars Sancağı mutasarrıfı Emin Fehim Paşa ile kardeştir. Abdurrahman Efendi yirmi bir yaşında Erzurum Müftüsü olmuştur. Yirmi sene Erzurum Müftüsü görevini devam ettirmiş, hukuk bilgisi yüksek ve idareci bir kişi olduğundan rütbesi vezirliğe çevrilerek H.1216/M.1801 yılında Erzurum Valisi olarak tayin edilmiştir. Bundan dolayı Abdurrahman Paşa olarak anılmıştır. Abdurrahman Paşa dokuz ay Erzurum Valisi olarak görev yapmış , Ankara Valisi olarak tayin edilmiştir. Abdurrahman Paşa H.1236/M.1820 senesinde Ankara’da vefat etmiştir.

Abdurrahman Paşa’nın “Sefine” adlı fıkıh kitabı itibarlı eser olarak kabul edilmiştir.


Bibliyografya

Mehmet Nusret, Tarihçe-i Erzurum (Yayına hazırlayan A.Fidan)

M.S.Okçu- T.Karabey, Şehri Mübarek Erzurum

Yan taraf